- Bløffet om døde katter

En privatpraktiserende veterinær i Lofoten er tiltalt for grovt bedrageri og dokumentfalsk.

Han skal i en rekke tilfeller ha gitt gale opplysninger om avlivning av katter, og på denne måten skaffet seg uberettigete tilskudd fra staten.

Forholdet kommer opp for Lofoten tingrett i slutten av februar.

Totalt ca 16.000 kroner

Tiltalen omfatter 22 punkter der mannen skal ha krevd staten for beløp på mellom 700 og 1.000 kroner, for angivelig avlivning av katter. I alt cirka 16.000 kroner.

Dette er penger han ikke hadde krav på. Og begrunnelsen for tiltalen om grovt bedrageri, er at han har brukt sitt embete til å lure penger fra staten.

Metoden:

Ifølge tiltalebeslutningen var kattene allerede avlivet da de ble innlevert til dyreklinikken. Eller så hadde kattens eier allerede betalt veterinæren for jobben. I andre tilfeller var eierløse katter, ikke eierløse katter allikevel. Og det var flere tilsvarende varianter i opplysningene som ble avlevert.

- Tilstår alt

Veterinæren selv sier til NRK Nordland at han kommer til å tilstå alt når saken kommer opp for Lofoten tingrett i slutten av februar.

Han forklarer det som har skjedd med at han i lange tider hadde et omfattende arbeid med døde og syke og ofte eierløse katter.

Fiktive episoder

Han mente det var riktig å kreve refusjon, men da Mattilsynet en dag utba seg detaljerte forklaringer, begynte han å rekonstruere dels fiktive episoder.

Dette medførte også at han signerte for kunder, også fiktive kunder, med en krøll på arket, som han uttrykker det.

Men han hevder å ha gjort langt flere jobber med katter enn han har fått refusjon for, i samfunnets tjeneste.

- Gjør min plikt

- Jeg gjør dette fordi det er min plikt å ivareta dyrevernet, sier veterinæren, som etter at episoden kom opp ikke har krevd myndighetene for noe som helst for slike oppdrag, til tross for at det er ganske vanlig at folk om kvelden eller natta legger skadde eller døde katter foran døra til klinikken hans.

- Jeg orker rett og slett ikke diskusjoner med Mattilsynet i hvert enkelt tilfelle om hvilken sykdomsgrad den og den katta hadde.

- Pågikk ett år

Forholdene skriver seg fra en periode på cirka ett år fra sommeren 2004, og veterinæren syns den foreliggende tiltalebeslutningen er usaklig. Han hadde håpet å få saken ut av verden for lengst, og da i form av en tilståelsessak.

Tingretten har derimot kommet til at full meddomsrett må til for å få denne saken tilstrekkelig belyst.