Hopp til innhold

- Biskopen trosser kirka

Biskop Tor B. Jørgensen får kritikk fra sentralt hold i Den norske kirke etter at han tidligere i januar ordinerte en prest som lever i samboerskap.

Biskop Tor B. Jørgensen, sogneprest Silje Meisal og hennes samboer og barn

ORDINERT: Tidligere i januar ble Silje Meisal ordinert. Her er hun avbildet sammen med biskop Tor B. Jørgensen og samboer og barn.

Foto: Øyvind A.Olsen/Avisa Nordland

Silje Meisal (26) startet i sin nye jobb som prest i Hamarøy etter nyttår. Hun lever i samboerskap sammen med faren til deres felles barn.

Det er første gang at en prest som åpent har fortalt om sitt samboerskap blir ordinert i Norge.

Ble ordinert i januar

- Jeg tror at det er bra at vi som jobber i kirka ikke lever så anderledes enn andre. Prester og andre kirkelige ansatte lever i samliv som tar slutt og som begynner, sier Meisal til NRK.

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør-Hålogaland ordinerte Meisal tidligere i januar. Han mener det er på tide at kirken diskuterer eketeskap og samboerskap.

Bispevigsel i Bodø

IKKE ENIGE: Olav Skjevesland og Tor B. Jørgensen har ulikt syn på samboende prester.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

- Livene er ikke alltid lett å leve etter en ideal mal, det må være mulig å gi individuell vurdering. Det er grunnlaget mitt for å gjøre det jeg har gjort, sier Tor B. Jørgensen.

- Bryter med Bibelen

Men preses for biskopene, Olav Skjevesland, mener dette bryter med Bibelens ord.

Video nsps_upload_2009_1_27_19_10_38_387.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Strid om samboer-prest

- Jeg viser til det som vi har hatt som et klart vedtak fra 1995, at man forventer at ansatte i kirken lever i et ordnet samliv, sier Skjevesland som er leder for bispekollegiet i Norge.

- Skriften begrunner samlivet mellom mann og kvinne som det ekteskapet skal være i. Det er vanlig kristen etikk.

- Skal leve sammen i ekteskap

Også lederen for i Kirkerådet mener biskopen bryter med kirkens linje når en samboende prest har blitt ordinert.

- Dette er jeg ikke glad for. Jeg liker ikke at det blir brutt med kirkens linje. Ekteskapet er rammen for samlivet i kirkene over hele verden, sier leder Nils-Tore Andersen i Kirkerådet.

- Det må være vanskelig for en samboende prest å råde mennesker til å gifte seg. Det er mulig vi framstår som gammeldagse, men ekteskapet er rammen for samlivet i kirken.

- Tor B. Jørgensen er en spennende biskop, men på dette punktet er jeg uenig med han.

Nils Tore Andersen.

NILS-TORE ANDERSEN: Lederen for Kirkerådet mener at ansatte i Den norske kirke som lever i samliv skal være gift.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX