NRK Meny
Normal

Fredsprisvinneren ber norske politikere om hjelp

STORTINGET (NRK.no): OPCW-leder Ahmet Üzümcü ber norske politikere bruke sine kontakter og legge press på de landene som ennå ikke har sluttet seg til avtalen om å avskaffe kjemiske våpen.

OPCW-leder Ahmet Üzümcü ber norske politiere bruke sine kontakter til å få landene som ennå ikke er medlemmer av OPCW, til å slutte seg til.

– Parlamentarikere er veldig viktige på den internasjonale scenen. Dere møter hverandre regelmessig, har tett kontakt på tvers av landegrenser, dere utveksler meninger og har muligheten til å påvirke hverandre og komme med direkte meldinger, sier Üzümcü.

Han oppfordrer derfor norske politikere til å bruke sin posisjon og sine kontaktnett til å dytte på i arbeidet med å få ødelagt hele verdens kjemivåpen.

OPCW: – Dette er en viktig oppgave for dere

Det er i dag 190 land som er medlemmer av OPCW. Bare seks stater står utenfor.

Israel og Myanmar har signert kjemivåpenkonvensjonen, men ikke ratifisert den. Angola, Nord-Korea, Egypt og Sør-Sudan har verken signert eller ratifisert avtalen.

– Det vil være en viktig oppgave for dere å formidle beskjeden til disse landene og be dem slutte seg til OPCW så snart som mulig. Jeg ser ingen grunn til at de skal stå utenfor, særlig etter at Syria nå er blitt medlem, sier Üzümcü.

Overfor NRK.no kommer Üzümcü med følgende råd til norske stortingsrepresentanter:

– Jeg ville ha brukt enhver mulighet til å påvirke landene som ikke er OPCW-medlemmer og be dem om å slutte seg til så raskt som mulig, sier han.

– For enkelte av landene handler det kun om tid og prioritering, de har egentlig ingen annen vektig grunn for sin motvilje til å ta beslutningen. Så hvis jeg hadde vært en norsk representant med god kontakt til disse landene, ville jeg ha benyttet internasjonale møtesteder til å forsøke å påvirke dem.

«Obskur organisasjon» vil bruke oppmerksomheten godt

Som fersk fredsprisvinner håper Üzümcü at både OPCW og politikere vil bruke anledningen denne prisutdelingen gir, til å få med enda flere i kampen mot kjemiske våpen.

– Inntil for to måneder siden var denne organisasjonen helt ukjent for mange. Da vi ble tildelt Nobels fredspris, var det mange som tenkte at vi var en liten og obskur organisasjon i Haag. For første gang er vi nå i rampelyset, sier Üzümcü.

– Vi ønsker å bruke oppmerksomheten og innflytelsen fredsprisen har gitt, til å påvirke de resterende landene slik at de slutter seg til oss. Vi vil også bruke anledningen til å skape oppmerksomhet rundt hvilke farer som er forbundet med stoffer og bestanddeler som inngår i kjemiske våpen.

Huitfeldt: – Vi skal legge press

Üzümcü gjestet i formiddag Stortinget og hadde i den anledning en direktesendt samtale med stortingspresident Olemic Thommessen (H) og leder i Stortingets utenrikskomité Anniken Huitfeldt (Ap).

Anniken Huitfeldt og Ahmet Üzümcü

Anniken Huitfeldt betegner møtet med OPCW-leder Ahmet Üzümcü som nyttig og inspirerende.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Huitfeldt tar Üzümcüs oppfordring og mener Norge bør ha gode muligheter til å overbevise flere av landene som nå står utenfor, til å bli en del av OPCW og arbeidet med å avskaffe kjemiske våpen.

– Dette er land Norge står ganske nær i mange sammenhenger, som for eksempel Myanmar, Israel, Angola og Sør-Sudan. Vi vil legge press på de landene, slik at de også undertegner avtalen, sier Huitfeldt til NRK.no.

Hvordan kan dere legge press på de landene?

– Vi må ta opp spørsmålet og vise at det er viktig. Og så må arbeidet med å fjerne alle våpnene i de landene som allerede er medlemmer, fortsette. Det er jo fortsatt en del kjemiske våpen i Russland og USA. Selv om vi har gode resultater, må vi ikke stoppe nå, sier Huitfeldt.

– Vi møter mange parlamentarikere, og dette er et naturlig tema å ta opp når vi møter dem, enten de er fra Myanmar, Israel eller Angola.

Huitfeldt understreker viktigheten av å få ødelagt alle verdens kjemiske våpen, ikke minst for å hindre at de kan havne i terrorgruppers hender.

– Det har vi sett i Japan for noen år siden. Derfor er det viktig at vi nå blir helt kvitt kjemiske våpen.

– Lett for å glemme

OPCW har bare eksistert siden 1997, men arbeidet deres har gitt formidable resultater. 90 prosent av produksjonskapasiteten og nær 82 prosent av verdens kjemiske våpen nå blitt ødelagt.

Huitfeldt advarer mot å la suksessen bli en hvilepute.

– Når vi har redusert de kjemiske våpnene med over 80 prosent, har vi lett for å glemme dette temaet. Men det som skjedde mot sivilbefolkningen i Syria i sommer, er en veldig alvorlig påminnelse om at vi ikke er ferdig med denne jobben.

Üzümcü løfter frem nettopp ofrene for kjemiske våpen. Han forteller om ofre som er skadet for resten av livet, som har mistet mange av sine kjære i slike angrep, og som er takknemlige og glade for det fokuset fredsprisen nå retter mot dem.

– Det at vi er i Norge for å motta Nobels fredspris, inkludert festivitasen det innebærer, er viktig også for dem som lider av ettervirkningene av kjemiske våpen. De ser fredsprisen som en anerkjennelse ikke bare av OPCWs arbeid, men også av sin kamp, sin lidelse og sin smerte, sier Üzümcü.