– Døden er aldri smertefri

– Du kan ikke se dem, du kan ikke lukte dem og de gir ikke noe forvarsel. Men virkningen er knusende – ofrene blir brent, blindet eller kvalt. Døden er sjelden umiddelbar og aldri smertefri, sa Ahmet Üzümcü i om våpnene han er satt til å bekjempe.

Üzümcü

SE: OPCWs generaldirektør Ahmet Üzümcü holder sin Nobel-tale.

Generaldirektøren for Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) la ingenting imellom da han i sin Nobel-tale skulle beskrive virkningen av kjemiske våpen.

– Ikke noe våpen har monopol på grusomhet eller dødelighet. Men kjemiske våpen har, i enhver målestokk, etterlatt seg en spesielt grusom arv.

Sannhetens fra slagmarken

– Kjemiske våpen rører ved den rotfestede og patologiske frykten alle mennesker har for å bli forgiftet. De skiller ikke mellom stridende og sivile og heller ikke mellom slagmark og landsby. Du kan ikke se dem. Du kan ikke lukte dem. Og de gir ikke noe forvarsel for den intetanende.

– Men deres virkning er knusende – ofrene blir brent, blindet eller kvalt. Døden er sjelden umiddelbar og aldri smertefri.

– Og når de ikke dreper, noe som ofte skjer, påfører disse våpnene mennesker og deres miljø varige skader, og fratar dem muligheten til reparasjon og gjenoppbygging i kjølvannet av konflikter.

– Jeg trenger ikke å beskrive disse mange ulike virkningene i all sin grusomhet. De overgår enhver beskrivelse.

– Det er nok å se på bilder av ofrene for å forstå den dødskampen de må ha gjennomgått – fra Leper i Belgia til Sardasht i Iran, fra Halabja i Irak til Ghouta i Syria.

– Og det er nok å se på skjebnen til de overlevende etter slike angrep – mennesker som vil måtte leve resten av livet med uutholdelige fysiske og psykiske smerter – for å forstå hvorfor slike våpen må forbys.

– Mange vitner langt ut over slagmarken har bekreftet dette. Ved å ta imot denne prisen på vegne av OPCW, går min hyllest også til alle disse ofrene, sa Üzümcü.

En stille suksesshistorie

Thorbjørn Jagland og Ahmet Üzümcü

Thorbjørn Jagland overrekker nobelmedaljen og diplomet til Ahmet Üzümcü.

Foto: DANIEL SANNUM LAUTEN / Afp
Thorbjørn Jagland og Ahmet Üzümcü

Litt hjelp til å åpne medaljeboksen...

Foto: TOBIAS SCHWARZ / Reuters
OPCWs generaldirektør Ahmet Üzümcü

...og en synlig stolt fredsprisvinner med beviset på hvem som har mottatt Nobels fredspris for 2013.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Generaldirektøren var den på vegne av OPCW som mottok de håndfaste symbolene på Nobels fredspris fra Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland:

Den 196 gram tunge medaljen i rent gull, prydet med portrettet av Alfred Nobel, og et utsmykket diplom – og mer diskret – sjekken på 8 millioner svenske kroner.

Det var en tydelig stolt diplomat som takket for at Nobelkomiteen i år hadde falt ned på OPCW som årets vinner av fredsprisen.

Utenom i nedrustningsmiljøene og i FN har organisasjonen vært lite kjent.

Først nå, i forbindelse med krigen i Syria, ble store deler av verdenssamfunnet klar over at det fantes en organisasjon nesten alle land i verden var medlemmer av.

Og som hadde en hær av inspektører med vitenskaplig og militær bakgrunn som rykker inn i ulike land, foretar inspeksjoner og ødelegger våpnene som verden er enig om ikke bør finnes.

– Nobelkomiteen har en lang historie når det gjelder å hedre resultater som er oppnådd innen nedrustning. Det er allikevel første gang at fredsprisen er blitt tildelt en organisasjon som er aktivt engasjert i nedrustning som en praktisk og pågående realitet.

– Vår oppgave er å gjøre kjemiske våpen til historie, for evig og alltid – en oppgave vi har utført med stille besluttsomhet og ikke så rent liten suksess, sa direktøren og visste at han har resultatene på sin side.

– I medhold av bestemmelsene i Kjemivåpenkonvensjonen har OPCW så langt kontrollert ødeleggelsen av mer enn 80 prosent av alle deklarerte kjemiske våpen. Vi har også gjennomført en lang rekke tiltak for å forhindre at slike våpen skal dukke opp igjen.

– Og nå som 190 stater har tiltrådt dette globale forbudet, sørger vi for at visjonen om en verden fri for kjemiske våpen raskere skal bli en realitet, sa OPCW-sjefen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Ahmet Üzümcü i OPCW mottar Nobels fredspris

OPCWs generaldirektør Ahmet Üzümcü har mottatt Nobelprisen fra komiteens leder Thorbjørn Jagland.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Vitenskapen og industrien med på laget

Üzümcü roste samarbeidet med både vitenskapen og industrien.

– Partnerskapet med vitenskapsmiljøet har i stor grad vært avgjørende for konvensjonens suksess. Det som inngår i fremstillingen av kjemiske våpen kan brukes både militært og sivilt. Mange av materialene og mye av teknologien i disse våpnene har også fordelaktige kommersielle og industrielle anvendelsesområder.

– Uten en felles forståelse av hvor grensen må gå mellom det som hjelper oss og det som skader oss, er det umulig å få til en effektiv kontroll. Det er gjennom OPCWs partnerskap med det vitenskapelige miljøet at denne grensen er trukket – på en klar og forsvarlig måte.

– Industrien har ikke vært en mindre viktig samarbeidspartner for å nå målene som er nedfelt. Det var spesielt viktig at industrien fikk full tillit til ordningene for kommersielt vern. Uten slike ordninger ville det ikke kunne bli et produktivt samarbeid, og dermed ingen tilgang til kommersielle kjemiske anlegg for inspektørene, forklarte Üzümcü.

– Sett i lys av hvor tett sammenviklet konvensjonens kontrollkrav er med normale kommersielle og industrielle prosesser, er industriens aktive deltakelse helt avgjørende. Etter å ha gjennomført rundt 2.500 inspeksjoner i over 80 land, har vi bevist at ordningene i konvensjonen fungerer.

Krigen i Syria

OPCW har fått en nøkkelrolle i den fastlåste internasjonale konflikten vedrørende krigen i Syria, gjennom oppgaven med å samle inn og ødelegge landets store arsenal av kjemiske våpen.

Generaldirektøren la ikke skjul på at de ble like overrasket som alle andre over at et stort gassangrep fant sted mens våpeninspektører fra OPCW og FN var i landet, for å granske påstander både fra regimet og opposisjonsgrupper om at kjemiske våpen var benyttet.

– I løpet av de 16 årene hvor konvensjonen har vært i kraft, har ingen medlemsstater opplevd angrep med kjemiske våpen. Heldigvis har den internasjonale reaksjonen på disse angrepene (i Syria red.anm.) satt i sving en helt usedvanlig kjede av hendelser.

– Den førte til at Syria tiltrådte konvensjonen og til at OPCW fikk en fremskutt rolle sammen med FN i elimineringen av Syrias kjemiske våpen, sa Üzümcü.

– Aldri tidligere i sin historie har OPCW ført tilsyn med destruksjon av et så stort arsenal av kjemiske våpen midt under en borgerkrig, og med så korte tidsfrister. Selv om dette oppdraget har satt vår kapasitet og våre ressurser på prøve, har fremdriften så langt bare styrket vår tiltro til at vi kan lykkes.

– Jeg er enormt stolt over alle de ansatte, både i OPCW og i FN, som har meldt seg som frivillige for å jobbe i Syria under det som må betegnes som ekstremt utfordrende omstendigheter. Deres engasjement og personlige mot gjør stor ære på begge organisasjoner, sa Üzümcü.

Det er fortsatt ikke slått fast hvem som stod bak angrepet i Al Ghouta, som ligger like utenfor Damaskus, 21. august, heller ikke de mindre angrepene nordvest i landet, som OPCW opprinnelig var sendt dit for å granske.

– Men vi kan ikke tillate at tragedien som rammet befolkningen i Ghouta gjentar seg, slo representanten for årets fredsprisvinner fast.

Thorbjørn Jagland må opp til talestolen igjen etter å ha blitt påminnet av Lundestad under Nobelutdelinga.

Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad måtte vinke opp igjen Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland da han holdt på å sette seg før han skulle dele ut selve prisen.