NRK Meny
Normal

Snur om CO2-rensing

Al Gore har forandret syn og er blitt positiv til CO2-renseanlegg. Stoltenberg har invitert Al Gore til Sleipner og Mongstad.

Al Gore

Statsminister Jens Stoltenberg sier til NRKnyheter.no at det aller viktigste han og hans regjering har å lære av fredsprisvinner Al Gore er å ta alvoret i den situasjonen vi nå opplever med de dramatiske klimaendringene.

- Det vi opplever er ikke bare et alminnelig miljøproblem. Det er snakk om hva vi sammen må gjøre for å bevare vår jord slik vi har den nå. Al Gore har talt åpent og rett fram om problemene og hva som må gjøres. Nå må vi og alle andre handle, sier Stoltenber.

Han sier også at Al Gore ofte gjennom årene har blitt møtt av kritiske røster.

- Tiden har vist at kritikerne har tatt feil, Al Gore har hatt rett.

45 minutter med Gore

Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Åslaug Haga hadde et tre kvarters møte med Al Gore på statsministerens kontor.

Al Gore forteller at mens han tidligere var skeptisk til tryggheten når det gjelder fangst og lagring av CO2, er han nå blitt overbevist om at dette er en riktig vei å gå, og at teknologien er trygg.

Al Gore ble av Stoltenberg invitert til å besøke Sleipner-platformen, der det allerede i lang tid har vært pumpet CO2 tilbake til havbunnen med hell, og til Mongstad der det nå bygges det første store renseanlegg for både fangst, tilbakeføring og lagring av CO2.

Stoltenberg understreker betydningen av at Al Gore har endret oppfatning, og betydningen av å kunne overføre renseteknolgien til for eksempel Kina som nå stadig bygger nye kullkraftanlegg uten rensing.

Vet ikke når han får tid

Den andre fredsprisvinneren, Rajendra Pachauri, har takket ja til å være med statsminsiter Jens Stoltenberg og en norsk delegasjon til Antarktis i februar for å se hvordan klimaenddringene virker inn på Sydpolområdet.

Gore takket ja til å besøke Sleipner og Mongstad, men kan foreløpig ikke si når han får anledning til å foreta det besøket.

Al Gore fastholder sin begeistring over at Norge er blant de ledende land i kampen mot klimaendringene. Han understreker betydningen av å berge regnskogen, der Norge går inn med 3 milliarder kroner årlig i flere år framover. Han understreker betydningen av skogsdyrking generelt med tanke på å fange opp CO2.

Stoltenberg sier det blir viktig å kunne overføre denne viktige teknologien til for eksempel rensing av de stadig nye kullkraftanleggene som bygges i Kina.

- Miljøvern må koste

Jens Stoltenberg sier seg nå i prinsippet enig med Al Gore når det gjelder å dreie skattebyrden bort fra skatt på inntekt til skatt på forurensing. Jens Stoltenberg vil ikke si hvor langt den norske regjeringen vil gå på dette feltet, men sier at en del allerede er gjort ved å øke miljavgifter og la de pengene gå til noe lavere skatt.

- Denne utviklingen vil fortsette. Det må koste å få bukt med de store menneskeskapte klimaproblemene, sier statsministeren.

Al Gore fortalte for øvrig etter møtet på statsministerens kontor at en rekke av de ekspertene som tidligere har uttalt seg kritisk til hans holdning i klimakampen, nå har kommet tilbake og gitt uttrykk for et langt mer positivt syn på det han forfekter.