Hopp til innhold

Danbolt-Mjøs ferdig som leder

Ole Danbolt Mjøs ryker ut som leder av Nobel-komiteen fra 1. januar 2009. Valgresultatet fra 2005 har skylda. Hvem som skal etterfølge ham, blir det store spørsmålet.

Utdelingen av Nobels fredspris i 2007
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det er fem medlemmer i Nobel-komiteen, som velges for seks år ad gangen.

Valgene foregår hvert tredje år, og da velges henholdsvis to og tre medlemmer.

Sent neste høst er tre medlemmer på valg med virkning fra 1. januar 2009:

  • komiteleder Ole Danbolt Mjøs
  • nestleder Berge Furre
  • Kaci Kullmann Five

Nobel-komiteens medlemmer velges av Stortinget, og den er en av flere komiteer der sammensettingen av komiteen så godt som mulig skal stemme overens med partienes styrkeforhold i Stortinget.

Den sittende komiteen har ett medlem fra Ap, ett fra Høyre, ett fra FrP, ett fra SV og ett fra KrF.

Kandidatene blir innstilt av partiene, før de formelt velges av Stortinget.

Ledelsen ut

Både Nobel-instituttet og Stortinget er i gang med å regne ut fordelingen i komiteen basert på valgresultatet fra stortingsvalget i 2005.

Direktør Geir Lundestad ved Nobelinstituttet, som er Nobel-komiteens sekretær, har antatt at KrF og SV vil miste sine plasser i komiteen.

Da vil altså både lederen og nestlederen, Ole Danbolt Mjøs og Berge Furre, falle ut.

Høyre vil beholde sin plass, og dersom Kaci Kullmann Five selv ønsker å ta gjenvalg, er det all grunn til å tro at hun får fortsette på Høyres "kvote".

Ap vil også beholde sitt medlem, Sissel Rønbeck, som ikke er på valg.

Det samme gjelder Inger-Marie Ytterhorn fra Frp.

Insituttets regnestykket viser at Frp med sitt gode valgresultat i 2005, skulle tatt SVs plass og fått to representanter, altså én i tillegg til Ytterhorn.

Stortingets regnestykke

Stortingets egne, foreløpige beregninger forteller imidlertid at Ap skal ha to plasser, SV, Frp og Høyre en hver.

Denne beregningen er basert på en "matematisk fordeling" av komiteens fem plasser i forhold til valgresultatet i 2005.

Stortingsvalget i 2005 ga 61 mandater til Ap, 38 til Frp, 23 til Høyre, 15 til SV, 11 til Sp, 11 til KrF og 10 til Venstre.

Av de tre plassene som blir "ledige", skal Ap ha én, Høyre én og SV én.

Ap vil altså fra 2009 ha to medlemmer i Nobel-komiteen mens SV vil beholde sitt medlem.

Frp får dermed ikke to to medlemmer, slik det har vært antatt.

Partiet får kun en varamedlemsplass i tillegg til dagens faste plass.

Uansett hvem som regner, KrFs leder Ole Danbolt Mjøs tids som komitémedlem og leder er ute, og han vil lede sin siste Nobel-utdeling neste høst.

Forberedt

Danbolt Mjøs sier til NRKs Nettnyheter at Stortingets beregning er interessante.

Han sier at han har vært klar over i lengre tid at KrFs plass i komiteen, og dermed også hans egen tid som komiteleder, ville være ute etter 2008.

Mjøs ønsker ikke ut over dette å kommentere Stortingets oversikt.

Mjøs sier at han har vært, og fortsatt er, tilfreds med Nobel-komiteens arbeid og avgjørelser.

Han synes ikke det er riktig å framheve noen fredsprisvinner som viktigere eller større enn andre i hans tid i Nobel-komiteen, men synes komiteen under hans ledelse har vært flink til å komme fram til gode valg av fredsprisvinnere.

Hvem overtar

Spørsmålet er så hvem som overtar som leder.

Dersom Nobel-komiteen settes sammen slik Stortinget nå peker på, vil Arbeiderpartiet og SV ha et flertall i komiteen.

Det betyr at dersom disse to partiene vil samle seg om en lederkandidat vil vedkommende bli valgt.

En som ellers kan være en mulig kandidat, er Høyres Kaci Kullmann Five dersom hun får en ny periode i komiteen.