NRK Meny
Normal

Flest mannlige fredsprisvinnere

Langt flere menn enn kvinner har fått Nobels fredspris.

Al Gore
Foto: NRK

83 menn er blitt kåret som vinnere av Nobels Fredspris. En gang har det hendt at en vinner, Le Duc Tho i 1973, nektet å motta prisen. 12 kvinner er med på listen over vinnere av verdens mest ettertraktede og prestisjefylte fredspris.

23 priser er gitt til organisasjoner. Det internasjonale Røde Kors har fått prisen tre ganger.

29 ganger er fredsprisen blitt delt, som regel mellom to, Bare en gang, i 1994, ble prisen delt mellom tre personer, som er det maksimale tillatt etter regelverket. (Yasser Arafat, Shimon Peres og Yitzak Rabin)

5 ganger er fredsprisen blitt delt mellom en mann og en organisasjon: 1995, 2001,2005, 2006 og nå i 2007.

Linus Pauling er den eneste som har fått Nobels fredspris og som også har fått en av de andre Nobelprisene. Pauling fikk fredsprisen i 1962 og prisen i kjemi i 1954.

Kvinnelige vinnere

12 kvinner har fått Nobels fredspris gjennom prisens 106-årige historie. Den første var grevinne Bertha von Suttner fra Østerrike, feorfatter av boken "Ned med våpnene", som hadde engasjert seg meget sterkt i den internasjonale fredsbevegelsen.

Hun ble tildelt prisen i 1905. Det var nok dem som mente at hun burde vært den første fredsprisvinneren, også på grunn av sin kontakt med Alfred Nobel og fordi hun var en inspirasjonskilde for Alfred Nobels interesse for fredsarbeidet.

Den foreløpig siste kvinnen som har fått Nobels fredspris er Wangari Matthai fra Kenya som mottok prisen i 2004. 9 av de 12 kvinnelige fredsprisvinnerne har fått prisen etter 1977. Det var altså i svært mange år få kvinner som mottok fredsprisen.

Vinnere:

 • 1905: Berthe von Suttner, Østerrike
 • 1931: Jane Adams, USA
 • 1946: Emily Greene Balch, USA
 • 1976: Betty Williams og Mairead Corrigan, Nord-Irland. (fikk prisen i 1977 men for 1976)
 • 1979: Mor Teresa, Albania/India. ( født i Albania, men virket mesteparten av sitt liv i Calcutta,India)
 • 1982: Alva Myrdal, Sverige
 • 1991: Auang San Suu Kyi, Burma
 • 1992: Rigobertha Menchu Tum, Guatemala
 • 1997: Jody Williams, USA
 • 2003: Shirin Ebadi, Iran
 • 2004: Wangari Matthai, Kenya

Det er for tiden et flertall av kvinner i Nobelkomiteen. Det er nå tre kvinner og to menn. De tre kvinnene er Sissel Rønbeck, Inger Marie Ytterhorn og Kaci Kullmann Five.

Den første kvinnen i Nobelkomiteen var Aase Lionæs. Hun kom inn i komiteen i 1949 og satt som medlem i 30 år, de ti siste årene var hun også komiteens leder.Hun har skrevet en bok om sin tid og sitt arbeid i Nobelkomieen.

To norske vinnere

To nordmenn er blitt hedret med Nobels fredspris. Den første var Christian Lous Lange, (1869-1938) som i mange år arbeidet for Den interparlamentariske union og som ble Nobelkomiteens første sekretær.

Han ble også medlem av Nobelkomiteen. Det skjedde mange år etter at han hadde mottatt prisen. Fredsprisen i 1921 delte han med den svenske statsminister, sosialdemokraten Hjalmar Branting.

Nobels Fredspris 1922 til Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansen.

Foto: Sygma / SCANPIX

Fridtjof Nansen (1861-1930) er den andre nordmannen som har fått Nobels fredspris. Han fikk prisen i 1922. Nansen hadde en viktig rolle i forbindelse med oppløsningen av unionen med Sverige i 1905,og han ledet Folkeforbundets arbeid med å utveksle krigsfanger etter den første verdenskrig.

Han arbeidet for å avhjelpe hungersnøden i Sovjetunionen, og han hjalp statsløse russere tilbake til hjemlandet etter at de hadde flyktet vestover etter kommunistenes seier i borgerkrigen. Han løste også et komplisert stridsspørsmål mellom Hellas og Tyrkia som oppsto etter første verdenskrig.

Fem svensker har fått Nobels fredspris. Klas Pontus Arnoldson i 1908, Hjalmar Branting i 1921, Lars Olof Søderblom i 1930, Dag Hammarskjøld i 1961 (den eneste som har fått fredsprisen post mortem) og Alva Myrdal i 1982.

En danske har fått fredsprisen, Fredrik Bajer i 1908.

Ingen fra Finland eller Island har fått Nobels fredspris