Hopp til innhold

Flyktninghjelpen og Redd Barna får EUs fredsprispenger

Da det ble kjent at EU vant årets Nobels fredspris valgte de å doble prispengene og gi potten til prosjekter som støtter barn i krigssoner. I dag ble det klart at Flyktninghjelpen og Redd Barna får halvparten av dem.

Elisabeth Rasmusson

Elisabeth Rasmusson og Flyktninghjelpen får penger av EU for å drive skoler i Kongo.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

EU inviterte organisasjoner og andre samarbeidspartnere til å komme med forslag på prosjekter som fortjener å bli støttet av «nobelpengene».

I dag, ti dager etter at fredsprisen ble mottatt, ble det kjent hvem som fikk pengene.

7 millioner kroner

– Vi er glade og stolte over at vi er valgt ut som en av mottakerne av fredsprispengene, sier Elisabeth Rasmusson, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Internasjonale Redd Barna og Flyktninghjelpen har sammen søkt ECHO om fredsprispenger til dette formålet.

Redd Barna vil bruke pengene i leirene i Dollo Ado i Etiopia, der tusenvis av somaliske flyktninger bor. Flyktninghjelpen skal bruke fredsprismidlene på å etablere utdanningsprosjekter for internt fordrevne barn øst i Den demokratiske republikken Kongo.

Totalt får Flyktninghjelpen og Redd Barna 7 millioner kroner fra EU.

Demonstrerte mot prisvinneren

– Det er svært gledelig at EU har bestemt seg for å bruke prispengene på barn som er rammet av krig og konflikt, sier Tove R. Wang, Redd Barnas generalsekretær.

Wang mener den største gode nyheten er at EUs humanitære kontor ECHO nå for første gang velger å rette oppmerksomheten mot utdanning for barn i konfliktområder.

– At EU nå satser på denne gruppen barn, er svært klokt, sier hun.

Redd Barna har i mange år mottatt penger fra EU og har vært år arrangert Barnas fredsprisfest foran Oslo Rådhus. I år ble det litt spesielt siden lederen i Redd Barna Ungdom, Andrea Sjøvoll, holdt appell på motdemonstrasjonen på Youngstorget dagen før utdelingen.

– Prinsipielt var dette ikke så veldig vanskelig. Redd Barna Ungdom er en egen organisasjon og står for sine egne meninger. Vi i Redd Barna har ikke noen egne politisk meninger om EU, sier Wang som understreker at begge organisasjonene bygger sitt engasjement på FNs barnekonvensjon.

Doblet prispengene

Det ble i november kunngjort at EU dobler fondet. De fikk 930.000 euro i prispenger fra Nobelinstituttet og la selv til 1,07 millioner euro – slik at fondet blir på 2 millioner euro.

Pengene er øremerket til å gå til noen av de rundt 75 millioner barn som ikke går på skole i verden.

EU bestemte i dag at de vil støtte fire prosjekter. I tillegg til prosjektene til Flyktninghjelpen og Redd Barna, vil EU støtte 4000 barn som har flyktet fra Syria, colombianske barn på flukt og et UNICEF-prosjekt i Pakistan som bygger 30 skoler.

Ifølge FN bor halvparten av dem som har mistet skolegangen sin i en krig- eller konfliktsone og dermed blir nektet en rettighet de har gjennom FNs menneskerettighetserklæring og FNs barnekonvensjon – som de aller fleste land har signert.

Dette ønsker begge prismottakerne å gjøre noe med.

Redd Barnas del av midlene fra EU vil gi skoletilbud til 4000 somaliske flyktningbarn i alderen 11–14 år i leirene Bokolomayo and Helewyn i grensebyen Dollo Ado i Etiopia.

Barna der har aldri gått på skole før. I dette prosjektet vil 60 prosent av skoleplassene gå til jenter, også de som er unge mødre eller har ansvar for småsøsken, ifølge organisasjonen.

Flyktninghjelpen skal etablere midlertidige skoletilbud for 9000 barn som er internt fordrevne i Nord-Kivu-provinsen i Øst-Kongo, hvor bortimot 70 prosent av barna ikke går på skole.

– Dette betyr det at 9000 barn kan få et skoletilbud tilpasset den situasjonen de er i. I tillegg er signaleffekten veldig viktig. Vil vi bruke oppmerksomheten fredsprisen gir, til å fortsette å være en pådriver internasjonalt for at utdanning skal få høyere prioritet når midler til humanitære kriser fordeles. Utdanning skal være en del av humanitære operasjoner på linje med husly, mat og helsetjenester, men er fortsatt den mest underfinansierte sektoren i humanitært arbeid, sier Rasmusson til NRK.