- Ikke gitt at terrorfaren øker når Obama kommer

Oslo kan bli et mer attraktivt sivilt terrormål når Nobelprisen deles ut. Men det enorme sikkerhetsoppbudet kan «nullstille» denne trusselen.

Barack Obama
Foto: (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Når Barack Obama mottar Nobels Fredspris 10. desember, vender store deler av verdenspressen sin oppmerksomhet mot Oslo.

Obama regnes som verdens fremste terrormål, og flere tusen norske og amerikanske politifolk og sikkerhetseksperter skal ivareta sikkerheten til Barack Obama.

Men besøket hans kan også være med på å øke trusselen for et terrorangrep mot sivile i Oslo.

- Det er viktig for terrorister å slå til når det er et massivt medieoppbud til stede, sier forsker Anders Romarheim ved Senter for transatlantiske studier.

Vil ikke kommentere

Anders Romarheim

Forsker Anders Romarheim ved Senter for transatlantiske studier tror ikke at terrorfaren mot sivile mål i Oslo nødvendigvis øker under Obama-besøket.

Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) sier at terrortrusselen blir vurdert fortløpende hele tiden. Men han vil ikke kommentere hvilke tanker de gjør seg foran Obamas Oslo-besøk.

Det siste store terroranslaget mot Vest-Europa ble utført i London 7. juli 2005. Dagen før hadde London blitt tildelt sommer-OL for 2012, og G8-lederne – med George W. Bush i spissen – hadde toppmøte i Skottland.

Verdens øyne var med andre ord rettet mot de britiske øyer da flere bombeangrep tok livet av 52 personer.

Sommer-OL i Atlanta 1996 og München 1972 har også vært arenaer for større terrorangrep.

- Mye høyere sikkerhetstiltak

Men Anders Romarheim tror ikke at Obamas nærvær i Oslo nødvendigvis fører til at Norge er ekstra truet av et terroranslag.

- Man må se flere ting i sammenheng. Selv om noen faktorer peker mot en økning i trusselfaren, så er det samtidig iverksatt mye høyere sikkerhetstiltak enn vanlig. Og de miljøene som myndighetene er mest bekymret for, holder de spesielt godt øye med, sier Romarheim, som har vært ansatt ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) i flere år med blant annet prosjektlederansvar for terrorismeforskning.

(Artikkelen fortsetter)

Terror i London 2005

Bombene i London i juli 2005 var det foreløpig siste store terroranslaget mot USA og Vest-Europa.

Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Han sier at det er to ting som er spesielt gjeldende i terroristenes tankegang – og at de to trekker i ulik retning:

- Det ene handler om å slå til med medier tilstede. Det andre er å få til en vellykket aksjon. Og dette kommer helt an på gjennomføringsevnen til terroristene. Når sikkerhetsnivået økes av myndighetene, blir det vanskeligere for terroristene å lykkes, og feilslåtte aksjoner er de slettes ikke interessert i, sier han, og legger til:

- Det vil overraske meg noe om det finnes noen miljøer i Norge som er i stand til å gjøre et anslag under sikkerhetsnivået som vil være i Oslo under Obamas besøk. Vi må også ta i betraktning at vi ikke har noen historikk for storstilte terroranslag mot Norge.

- Vil være et brudd

Han sier at et angrep mot Norge kan komme under Obamas besøk, eller om fem eller ti år. Men det ville representere et brudd med hva vi så langt har sett i Norge, samtidig som andre land har sett en rekke angrep.

- Hva peker det i retning av?

Martin Bernsen, informasjonsrådgiver i politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste kan ikke kommentere hvilke trusselvurderinger de gjør seg.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

- At vi så langt ikke har hatt miljøer som har evnet eller ønsket å utføre dette. Det har nok vært miljøer med motiver i en slik retning, men vi har så langt vært forskånet fra det.

- Kan utenlandske miljøer være en større trussel?

- Det er et interessant spørsmål, for vi har sett flere ganger at terrorangrep planlegges i ett land, men gjennomføres i et annet. Man kan anta at norske myndigheter arbeider tett opp mot utenlandske sikkerhetsmyndigheter rundt Obamas Norges-besøk.

Mener terrortrusselen har avtatt

- Har terrortrusselen mot den vestlige verden økt eller falt de siste årene?

- De siste årene har vi sett en nedgang. Det siste storstilte angrepet med tydelig Al Qaida-link mot et land i Vesten var London i 2005. Mønsteret er at presspunktene har beveget seg mot Asia, og det typiske terrormål i dag er luksushoteller i Asia som brukes mye av vestlige gjester.

Han sier at internasjonale terrorforskere er skarpt delt i dette synet.

- Jeg tilhører den delen som mener at Vesten har oppnådd resultater i kampen mot Al Qaida, mens andre mener at terroristene bare ligger i dvale og omgrupperer seg.

Han mener likevel at fraværet av større anslag i vår del av verden må ses i sammenheng med at politiet har foretatt en rekke arrestasjoner mot terrorgrupper som har vært veldig nære å lykkes.

- Det er helt usannsynlig at vi aldri igjen ser et større anslag mot USA og Vest-Europa. Terrorisme som fenomen er kommet for å bli, sier Romarheim.