Hopp til innhold

Omstridt barnevold-diagnose: Legehåndbok fjernet artikkel om filleristing

Skandinavias største medisinske oppslagsverk for allmennleger har slettet artikkelen om «Shaken baby syndrome». Grunnen er uenighet om diagnosen.

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) er et oppslagsverk som blir brukt av nærmest alle allmennleger i Norge.

Diagnosen «Shaken baby syndrome» har blitt fjernet fra legehåndboka, med følgende begrunnelse:

«Hypotesen har vært at barnet ristes så kraftig, filleristes, at det kan forårsake akutt hjerneskade med subdurale og retinale blødninger. Ristingen av barnet antas å utløse sterke krefter tilsvarende store hodeskader. Det mangler vitenskapelig dokumentasjon på om dette er riktig, samtidig er det forståelig at det av etiske grunner ikke er mulig å utføre slik forskning. Det er uenighet om diagnosen, men det norske fagmiljøet mener tilstanden er reell.»

Slutter å bruke «Shaken baby syndrome»

Den gamle artikkelen om «Shaken baby syndrome» i legehåndboka ble skrevet for flere år siden.

– Men i fjor høst fikk vi informasjon om at den vitenskapelige bakgrunnen for denne tilstanden var veldig usikker. Derfor valgte vi å ta vekk artikkelen og skrive et kort sammendrag om hvorfor vi gjorde dette, sier medisinsk sjef og ansvarlig redaktør for Norsk Helseinformatikk, Terje Johannessen, til NRK.

Selskapet står bak Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) og helseportalen NHI.no.

Norsk Helseinformatikk omtaler seg selv som Skandinavias fremste leverandør av helseinformasjon til allmennleger, sykehus, kommuner og offentlige tjenester.

– Uenigheten består i om de tre hovedsymptomene hjerneskade, subdural blødning og netthinneblødning kun skyldes «Shaken baby syndrome», eller om det kan være andre forklaringer, sier Johannesen og utdyper:

– Det at fagmiljøet i Norge nå etter hvert har gått bort fra betegnelsen «Shaken baby syndrome» – og heller bruker «Abusive head trauma» (påført hodeskade) – er vel egentlig med og bekrefter at det er en usikkerhet rundt den forskningsmessige dokumentasjonen på denne tilstanden.

Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) anbefaler nå leger og pasienter å lese deres oppdaterte oversiktsartikkel om barnemishandling, som omhandler flere ulike typer vold mot barn.

Terje Johannessen

FJERNET DIAGNOSEN FRA LEGEHÅNDBOK: Terje Johannessen er medisinsk sjef og ansvarlig redaktør for trondheimsbaserte Norsk Helseinformatikk AS som gir ut Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Johannessen har tidligere vært professor i allmennmedisin ved NTNU, og han har arbeidet som allmennlege i 20 år i Trondheim.

Foto: Jorgen Kvam / NHI

Faglig krangel om barnevold-diagnose

NRK har tidligere fortalt om den pensjonerte professoren og nevrokirurgen Knut Wester som har satt spørsmålstegn ved «Shaken baby syndrome». Han mener denne barnevold-diagnosen ikke er godt nok vitenskapelig fundert.

Samtidig har denne diagnosen blitt brukt i mange år i Norge for å dømme foreldre for barnemishandling.

Wester og andre eksperter er bekymret for at uskyldige foreldre dermed kan ha blitt dømt på sviktende grunnlag. Derfor har en ekspertgruppe begynt å granske filleristingsdommer fra norske domstoler de siste årene.

Men Wester har møtt kraftig motstand fra nærmest et samlet norsk rettsmedisinsk miljø.

Disse legene mener kritikken av diagnosen er unyansert, og at Wester bare er ute etter å så tvil og konstruere alternative forklaringer. Retts­medisinere er svært bekymret for barnas sikkerhet og rettsvern.

– Det er åpenbart at folk fra ulike miljøer er uenige med hverandre. Men innenfor medisin er det en rekke kontroversielle områder der eksperter og forskere er uenige. Vår oppgave i slike saker er ikke å være dommer, men å presentere kunnskapen som finnes, sier Terje Johannessen i Norsk Helseinformatikk.

Men samtidig som at diagnosen har blitt fjernet fra Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), etterspør både Helsedirektoratet, Kripos og politikere mer informasjon til nybakte foreldre om hvor farlig filleristing av spedbarn kan være – for å forebygge slik vold.

Dømte foreldre har blitt frifunnet

Både i Norge og Sverige har flere foreldre – som først ble siktet for å ha filleristet barna sine – etter hvert blitt frifunnet de siste årene. Den pensjonerte nevrokirurgen Knut Wester vært involvert i flere av disse sakene i Norge som kritisk sakkyndig.

Westers opposisjon i fagmiljøet er både viktig og verdifull, mener Johannessen.

– Han har vært med på å nyansere bildet av filleristing av barn. Det er faktisk mulig at denne tilstanden med hjerneskader og blødninger kan oppstå uten at det ligger en kriminell handling som barnemishandling bak. Det var informasjon fra blant annet Knut Wester som førte til at vi fjernet artikkelen om «Shaken baby syndrome» , sier Johannessen.

Samtidig understreker han at det er helt avgjørende at barn beskyttes fra voldelige foreldre, og får nødvendig hjelp fra helsevesenet.

– Når en lege står i en situasjon med et barn som kan være utsatt for mishandling, skal legen reagere og melde fra. Selv om det skaper ubehag for de pårørende inntil saken er avklart.