– Mannen er kongen av sakte-TV

Denne vennegjengen frå Skjeberg samla seg framfor flatskjermen for å følgje dramaet under fjellet Mannen i Romsdalen. Og tusenvis av lesarar på nett har følgt forflyttingane i fjellet «minutt for minutt».

En vennegjeng arrangerte Mannen-vake

Denne vennegjengen arrangerte Mannen-vake, med livestreame og rockemusikk.

Foto: Willy-Andre Martinsen

NRK har dekt hendinga i Romsdalen både gjennom reportasjar og faste kamera som kontinuerleg har linsene retta mot det rasfarlege fjellpartiet. Her har NRK rigga opp både kamera som tek bilete i dagslys og spesialkamera som fangar opp rørslene i stummande mørker om natta.

«Sjå Mannen direkte» har fleire hundre tusen visningar. På det mest dramatiske sat fleirfaldige tusen samstundes og oppdaterte seg på forhold rundt Mannen, ikkje berre i Noreg men også i utlandet.

Nokre steinsprang har det vore, og fredag ettermiddag og kveld var det til dels stor aktivitet i fjellet.

Ca kl. 17.45 gjekk det eit lite ras frå Mannen. Sjå det her.

Dette steinspranget gjekk fredag kveld om lag klokka 17.45. Seinare på kvelden gjekk det eit endå kraftigare, men som var vanskelegare å sjå i mørkeret.

– Mange kommentarar

Kommentarane i sosiale medier kjem frå heile landet. Ein augneblink fredag kveld var det brot i sambandet mellom kamera i Romsdalen og nettsidene. Då tok det berre eit par minutt før det kom melding frå Finland.

Moi ock heja Norge ;) The live feed went dead at aprox. 19:00 norwegian time (1 hour from Finland, 20:00)

peace out :)

Lesar i Finland
Se utviklingen ved fjellet "Mannen".
Sjå bilete frå Mannen også om natta.

Mannen-party i Skjeberg

Ein vennegjeng i Østfold arrangerte like godt ein «Mannen-vake», der nettstreamen stod på, dandert med eigne musikkval. Musikkvalet var slett ikkje tilfeldig, der dei fleste titlane spelar på både stein, stone, fjell og mountain.

Frå Skjeberg fortel Willy-Andre Martinsen at han samla gjengen heime hos seg.

– Alle har stor sans for NRK sine sakte-tv prosjekt, og Mannen er kongen av sakte-TV, meiner Martinsen.

Sjølv har han tapt sitt hjarte til dette området, etter at han budde på Sunnmøre i fleire år.

– På den bakgrunn føler eg nesten at dramatikken rundt Mannen går føre seg i mitt eige nabolag.

Heftige debattar

Om også du vil delta i debatten kring handteringa av skredfaren ved fjellet Mannen er dette fult mogleg, for eksempel ved å gå inn på denne Facebook-posten. Mange spør om det ikkje er tide å bruke dynamitt for å få ned fjellmassane. Geologane har svart at dei ikkje vil tilrå dette fordi ein ikkje kjenner følgjene av ei slik omfattande sprenging.

No aukar farta på Mannen igjen. Aldri før har fjellpartiet bevega seg meir på eit døgn. Og ekspertane pøsar på meir vatn. Skal tru om raset kjem?

Posted by NRK Møre og Romsdal on Friday, October 6, 2017

Interesse i utlandet

Frå utlandet kan ein frå statistikken lese at interessa frå Finland har vore overveldande. Der har fleire tusen logga seg på for å følgje med. Fleire nettstader i Finland, deriblant søsterorganisasjonen til NRK, YLE, har gitt mykje spalteplass til skredfaren i Romsdalen.

Mannen sett fra Horgheim lørdag 07.10.2017

Skredfaren frå dette fjellpartiet i Romsdalen blir følgt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Foto: Ivar Eidheim / NRK