Hopp til innhold

Endrer ikke rådene til norske jenter

Statens legemiddelverk kommer ikke til å endre rådene sine, selv om en ny studie viser at hormonprevensjon øker risikoen for depresjon.

vanligste prevensjonsmiddler

En ny dansk studie viser at prevensjon som inneholder hormoner kan føre til depresjon.

Foto: Helene Wille Lund / NRK

– Vi må begynne å informere kvinnene om risikoen for depresjon, sier Øjvind Lidegaard, professor i gynekologi ved Universitetet i København.

Lidegaard har sammen med tre andre forsket på hva som skjer med jenter og kvinner når de bruker hormonelle prevensjonsmidler. Den danske studien er publisert i det amerikanske legetidskriftet JAMA.

Forskerne har sett på journalene til over én million danske jenter og kvinner i alderen 15-34 år. Studien viser at bruken av antidepressiva er noe hyppigere blant dem som bruker hormonell prevensjon enn de som ikke gjør det.

– Bør kjenne risikoen

Ifølge forskerne brukte 22 av 1000 kvinner antidepressiva mens de gikk på hormonell prevensjon. Av jentene som ikke brukte hormonell prevensjon, var det 17 av 1000 som brukte antidepressiva.

– Det er et mindretall som utvikler depresjon, men det er en risiko jentene bør kjenne til før de starter på prevensjon, sier Lidegaard.

Det er p-plaster, p-ring og hormonspiral som gir størst risiko for å utvikle depresjon. Deretter følger minipillen og p-piller.

De yngste mest deprimert

Risikoen for å bli deprimert var størst hos de yngste, ifølge forskerne. Risikoen faller når kvinnene nærmer seg 30 år.

– Vi skal være spesielt oppmerksomme på de unge, sier Lidegaard.

Denne studien er den første av sitt slag i Norden. Forskerne har innhentet tallmateriale fra 2000-2013.

Endrer ikke anbefalingene

Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, synes det er en interessant studie som han tror vil skape debatt. Legemiddelverket endrer ikke anbefalingene til norske jenter og kvinner som følge av studien.

Steinar Madsen

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Foto: Statens legemiddelverk

– Denne studien gir ikke svar på om det er en direkte sammenheng mellom bruk av prevensjon og antidepressiva, eller om det er tilfeldig, sier han.

Depresjon er listet opp som en kjent bivirkning, noe leger og helsesøstre bør være oppmerksomme på, mener Madsen.

Dette får ingen betydning for de rådene vi gir. Vår største bekymring er at denne studien blir overtolket – og at kvinner engster seg unødvendig for å bruke prevensjon, sier Madsen.