Hopp til innhold

Unge kvener opplever hets: – Det er lettere å «bare være norsk»

Åsne (28) sier hun av og til velger å skjule sin kvenske identitet for å unngå hatkommentarer. Nå kan unge kvener og norskfinner som henne få bedre psykisk helse som følge av ny forskning på UiT Norges arktiske universitet.

Åsne Kummeneje Mellem holder rundt en kaffekopp.

HAR OPPLEVD HETS: – Jeg har selv opplevd negative kommentarer knyttet til min kvenske identitet, sier Kummeneje Mellem.

Foto: Nina Rantala Eriksen / NRK

– Jeg har selv opplevd negative kommentarer knyttet til min kvenske identitet.

Sier Åsne Kummeneje Mellem.

Hun er billedkunstner og har opplevd negative kommentarer både i profesjonell og privat sammenheng.

Hun er kven med røtter fra Storfjord, og er en av de som kan få nytte av UiT Norges arktiske universitets nye forskning.

De skal forske på unge kvener og norskfinner og psykisk helse.

– Livet er jo sammensatt. I første omgang er jeg jo kanskje nordnorsk, og så ligger det kvenske under, sier Kummeneje Mellem.

Åsne Kummeneje Mellem holder rundt en kaffekopp.

Åsne sier at dette er forskning som trengs.

Foto: Nina Rantala Eriksen / NRK

– Jeg har også opplevd negative ting innenfor de kvenske og norskfinske miljøene.

Åsne sier hun av og til velger å skjule sin kvenske identitet for å unngå hatkommentarer.

– Det er lettere å «bare være norsk».

Nå håper hun at denne forskningen kan føre til en større forståelse for den felles nordnorske, kvenske og norskfinske kulturen.

Om prosjektet: «Å vokse opp»

Forskingsprosjektet heter «KASUTA - å vokse opp med kvensk/norskfinsk bakgrunn». Prosjektet har fokus på psykisk helse, og de skal finne ut av hvordan det er å vokse opp som ungdom med kvensk og norskfinsk bakgrunn.

I dag finnes det svært lite kunnskap om dette, og kvenene føler at de blir glemt i sammenhenger der forskingen blir etablert.

Sier prosjektleder Anita Salamonsen som er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og ung Nord, UIT Norges arktiske universitet.

Anita Salamonsen, leder for prosjektet KASUTA.

Anita Salamonsen leder KASUTA-prosjektet. Hun arbeider som professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) på UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Tomi Vaara / NRK

– Målet er at en skal kunne møtes med sin kulturelle bakgrunn i skole og helsetjenester, sier prosjektlederen.

Forskerne skal kartlegge behovet både blant ungdom og ansatte i skolen og i helsevesenet.

Hovedforsker Soile Päivikki Hämäläinen forteller at de nå er i gang med datainnsamling.

Soile Päivikki Hämäläinen

Soile Päivikki Hämäläinen er postdoktor ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet.

Foto: Tomi Vaara / NRK

Hun sier målet er å utvikle kompetansehevende tiltak blant de som jobber i skole- og helsevesen.

Slik at de i fremtiden kan møte unge med kvensk og norskfinsk bakgrunn på en best mulig måte.

Hämäilenen sier at de er ønsker opptre mest mulig kultursensitivt.

Hun forklarer at de må ta hensyn til at de forsker på en minoritet som består av mange ulike mennesker som deler samme historiske bakgrunn.

Soile Päivikki Hämäläinen

Hämäläinen må ta flere hensyn mens de forsker.

Foto: Tomi Vaara / NRK

Vi vet at det er sterke følelser knyttet til alt som gjøres av forskning og formidling på dette feltet.

Kvenungdommen er sentral i prosjektet

Soile Päivikki Hämäläinen forklarer at det har vært helt avgjørende å samarbeide med det kvenske miljøet og de kvenske organisasjonene i utviklingen og utformingen av forskningen. Da særlig ungdomsorganisasjonen Kvenungdommen.

De kjenner feltet, og her helt fra starten værer med å kvalitetssikre arbeidet i så måte.

Sofia Kampen

Sofie Kampen representerer den kvenske ungdomsorganisasjonen, Kvenungdommen, og er medforsker i KASUTA-prosjektet.

Foto: Tomi Vaara / NRK

Sofie Kampen er ansatt som medforsker og representerer Kvenungdommen i forskningsprosjektet.

Det er utrolig viktig å føle at man er en del av det som angår seg sjøl, i så stor grad.

Hun syns det er viktig å få lov til å være så involvert i et prosjekt som angår unge kvener og norskfinner.

KASUTA

Fra høyre Anita Salamonsen, Sofie Kampen og Soile Päivikki Hämäläinen fra KASUTA- prosjektet.

Foto: Tomi Vaara / Tomi Vaara

Kampen håper at prosjektet vil bidra til at det å være kven/norskfinsk kan være en naturlig del av identiteten.

Hun forklarer at unge kan møte på fordommer og uvitenhet, som kan føre med seg at de må forsvare sin identitet.

Noen ganger velger man å gjemme unna eller vurdere om man orker å gå med identitetsmarkører fordi man vet at det blir mye spørsmål.

Kampen har et ønsker at unge kvener som vokser opp i dag skal bli møtt med en selvfølgelighet om at det er plass til hele dem.

– Om jeg skal drømme om noe, så er det at vi som er kvener skal bli akseptert som hele mennesker, med hele identeiten vår.

Sofie Kampen Medforsker i KASUTA-prosjektet
Sofie Kampen

Sofie Kampen er ung kven og skal nå være med å forske på psykisk helse blant unge med kvensk og norskfinsk bakgrunn.

Foto: Tomi Vaara / NRK

Tanker om prosjektet

Åsne Kummeneje Mellem peker på at det kan være lett å tenke at minoritetsidentiteten kan kobles til psykisk uhelse, og at unge kvener og norskfinner har generasjonstraumer.

– Men jeg tror det også er mulig å finne mye positivt. Det er noe med å komme inn i miljø hvor du føler deg sett og hørt og bli bedre kjent med din identitet.

Åsne forteller at hun opplevde negative kommentarer tidlig i karrieren i sitt kunstnerskap.

– Det var avgjørende for meg å ha andre å støtte meg på fra det kvenske ungdomsmiljøet, som forstod hva jeg gikk igjennom.

Åsne Kummeneje Mellem holder rundt en kaffekopp og smiler.

Hun har vokste opp i Tromsø og forteller at hun ikke møtte på det kvenske gjennom skoleverket, kun litt om det finske.

Foto: Nina Rantala Eriksen / NRK

Ser fram til resultatene

Åsne sier at det blir spennende å se hva UiT Norges arktiske universitet sin nye forskning vil bringe fram. Nå som de skal å se på koblinger mellom kvensk og norskfinsk identitet og psykisk helse.

All min psykiske helse har jo ikke med det kvenske å gjøre, men psykisk helse og identitet er to veldig viktige deler av en personlighet, sier Åsne.

Vi vet jo ikke hva som vil komme ut av dette ennå, men jeg ser fram til å se hva de finner ut.

Åsne Kummeneje Mellem, kvensk kunstner

Åsne Kummeneje Mellem synes det er veldig interessant at UiT nå skal forske på ungdom som henne.

Foto: Nina Rantala Eriksen / NRK

Les også Vil gi minoritetsungdom bedre psykisk helsetjeneste

Ti unge medforskere vil være aktive deltakere i prosjektgruppen. Her sammen med prosjektleder Petter Viksveen (nummer to fra venstre) og to av forskerne i prosjektet.

Les også Inviterte ung kvensk kunstner til å stille ut i Kirkenes: – Høy kunstnerisk kvalitet

Åsne Kummeneje Mellem på Terminal B i Kirkenes.