Hopp til innhold

Norjan suurin forlaaki tullee ulos kväänin kielisen lastenkirjan kans 

– Lapset, jokka oon minoriteettikielissii, ansaithaan hyvvää litteratuurii omala kielelä, sannoo Cappelen Damm forlaakin lasten ja nuorten osaston johtaaja.

Ingressbilde av det nye kvenskspråklige barneboken Met korjaama

Perjantaina kväänin litteratuuri saa täytettä ko Ryddetid kirjasarjasta julkaisthaan kvääni-norjankielinen versio. 

Foto: Cappelen Damm

Perjantaina tullee Norjan suurin forlaaki, Cappelen Damm, ulos sen ensimäisen kväänin kielisen lastenkirjan kans.

Met korjaama oon osa forlaakin parallellikielistä kirjasarjaa Ryddetid, joka aijemin oon annettu ulos muun muassa norja-ukrainaksi ja norja-somaliksi.

Ragnfrid Trohaug, joka oon forlaakijohtaaja lasten ja nuorten kirjoile, meinaa se oon tärkkeetä ette kans minoriteettikielisillä lapsila oon mahđolisuus hyvviin lukukokemukshiin.

– Se oon oikkeus nähđä oma kieli präntätynnä. Lisäksi se oon tärkkee tapa pittää minoriteettikieli elossa, sannoo hän NRK:le.

Ragnfrid Trohaug
Foto: Cappelen Damm

Yhtheiskuntavastuu

Niin ko kaikki muut sarjan kirjat, oon Met korjaama kans lyhyt ja helposti lujettava kirja.

Siksi se passaaki hyvin lapsile jokka justhiin oon alkanu lukemhaan, tahi oppiit uutta kieltä, muistelee Trohaug.

– Kirjassa oon yksi linja tekstii per sivu ja siksi se oon tosi effektiivisesti muisteltu historiikki. Se oon täyđelinen niile jokka juuri oon alkanu lukemhaan.

Ryddetid, Met korjaama, en ny kvenskspråklig barnebok, utgitt av Cappelen Damm. Forfatter er Camilla Kuhn.
Foto: Cappelen Damm

Kirjan alkupöräinen kirjailiija oon Camilla Kuhn, joka tulis ulos alkupöräisen norjankielisen kirjan kans vuona 2012.

Vuođesta 2022 saakka oon Cappelen Damm kuitenki yhtheistyössä Leser søker bok kans pannu ulos kirjaa paralellisesti kahđela kielelä, ensiksi norja-arabiaksi ja norja-somaliaksi.

Nyt kirja oon käänetty yhđeletoista eri kielele, ja perjantaina se tullee kolmela uuđela, ko kväänin ja rommaanin versiot laitethaan ulos.

Luje kans – Suuri kasvu kväänin kirjoin myynössä

Martin Ansonsen viser de meste solgte kvenske bøker.

Se oon suuri assii forlaakijohtaaja Trohaugule, joka nyt ođottaa kunka kirja tulhaan ottamhaan vasthaan esimerkiksi kväänin miljöössä.

– Met, jokka oon Norjan suuri forlaaki, häyđythään ottaa meiđän yhtheiskuntavastuu ja anttaa ulos kirjoi kans kaikile Norjan viralisila nasunaalisilla minoriteettikielilä, sannoo forlaakijohtaaja jolla ittelä oon juurii Tornionlaksosta.

– Mie uskon ette niin minun tornionlaksolaiset ette saamelaiset maaterivanhiimet olis nyt tođela ylppeitä.

Kvensk grammatikk: Eira Søderholm

Cappelen Damm oon aijemin laittanu ulos Eira Søderholmin Kainun grammatikin.

Foto: Laila Lanes / NRK

Usheempi oppii tietämhään kielen ympäri

Forlaakin yhtheistyöpari Leser søker bøker oon seura joka työtelee sen etheen ette kaikile Norjassa löytyis kirjoi, vaikka het olis minoriteettikielissii tahi heilä olis lukuvaikkeuksii.

Siksi seuran neuvonanttaaja Hanna Bovim Bugge oonki iloinen ette Ryddetid nyt saa kans kväänin kielisen osan.

– Se oon fiinii saađa kirja kvääniksi, mutta ette heti löyttyy kirja paralellisesti kvääniksi ja norjaksi, oon vieläki fiinimpää. Se tekkee siitä vieläki myötäottaavamman.

Hanna Bovim Bugge ved Leser søker bok.
Foto: Elisabeth Wathne / Moment Studio

Hänen jälkhiin kirja saattaa kans auttaa kväänin kieltä tulla vieläki näkkyyvämmäksi yhtheiskunnassa.

– Koska se oon kaksi kielinen, saatethaan sitä kans käyttää esimerkiksi lastentarhaissa, missä ei ole kväänin kielissii lapsii. Sielä sitä saatethaan käyttää siihen, ette tieto kielen ympäri noussee.

Luje norjaksi Kristin Mellem: – Vi trenger et kvensk ekspertutvalg for statlige organer

Frank Jørstad, Unni E. Huru, Kristin Mellem og Ivar Beddari på Kulturrådets konferanse.

Lähättäät kväänin kirjoi

Sen jälkhiin ko uuđet versiot Ryddetid-kirjasta oon julkaistu perjantaina, alkkaa Leser søker bøker seurala heiđän seuraava työ: saađa net niin helposti saataviksi ko mahđolista.

Siksi Bovim Buggela oon selkkee mellinki niile institusuuniile, jokka kväänin kielisen kirjan tahđothaan.

– Ota yhtheyttä jos tet tahđotta kirjan. Met lähätämmä se ilman niile kouluile, lastentarhaile ja biblioteekiile, joila sille oon tarve.

Met korjaama, kvääni-norjan kielinen versio Ryddetid kirjasta tullee ulos perjantaina 26. januaarikuuta. Se oon Merethe Eidstø joka oon kääntäny kirjan kvääniksi.