Hopp til innhold

Kristin Mellem: – Vi trenger et kvensk ekspertutvalg for statlige organer

Kunstner Kristin Mellem etterlyser et ekspertutvalg som på kort varsel kan gi mer kunnskap om kvenene til statlige organer. Kulturrådets leder innrømmer lite kunnskap og lovte å ta tak i saken.

Frank Jørstad, Unni E. Huru, Kristin Mellem og Ivar Beddari på Kulturrådets konferanse.

Fire kvener som var representert på konferansen, fra ve. Frank Jørstad, Unni E. Huru, Kristin Mellem og Ivar Beddari.

Foto: privat

Det var på Kulturrådets årlige halvdagskonferanse forslaget kom.

Konferansen gikk av stabelen tirsdag. Tema var oppfølging av rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. To av spørsmålene Kulturrådet ønska svar på var:

  1. Hva er det viktigste Kulturrådet bør ta tak som følge av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport?
  2. Hvordan kan samspillet mellom Kulturfondet, Sametinget og andre aktører best innrettes?
    Kristin Mellem på Kulturrådets årskonferanse

    Kunstner Kristin Mellem snudde Nordkalotten på hodet for at kulturbyråkratene til å forstå en nordlig synsvinkel.

    Foto: skjermdump

Kvensk er en hvit flekk på kartet

Et av temaene som gikk igjen i flere innlegg var manglende kunnskap om minoritetene i de statlige organene og manglende deltagelse minoritetene selv opplever.

Det var en sentral budskap også i Kristin Mellems innlegg.

– Hvis man knapt har kunnskap om at kvenene finnes, ser man naturlig nok ikke verdien i å fordele penger til gruppa. Majoritetsbefolkningen merker ikke at kulturen dør, de vet ikke hva de går glipp av. Det kvenske er en hvit flekk på kartet, sa hun.

Les også: Nøster opp den glemte kvenske historien gjennom salmer

Kristin Mellem og forestillingen Ruijas konkylier
Kristin Mellem og forestillingen Ruijas konkylier

Hun viste en undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter som blei presentert for et år siden. Ni av ti svarte da at de ikke husker at det blei undervist om minoritetene i skolen.

Les også: Dagfinn Høybråten: – Fornorskningspolitikken slår tilbake som en slags historisk bumerang

Dagfinn Høybråten
Dagfinn Høybråten

Dette mener hun har forplanta seg oppover i systemene helt til topps i departement, blant politikere, i kirke, i helsevesen og i kunst- og kulturlivet.

Hun viser til at også kommisjonens rapport er tynn når det gjelder det kvenske. Mandatet var at det skulle bygge på eksisterende forskning, og det finnes lite forskning på kvenene.

– Hvor er den kvenske kompetansen i Kultur- og likestillingsdepartementet, i Kommunal- og distriktsdepartementet? Hvor er den kvenske kulturkunnskapen og medvirkninga i Kulturrådet, i fagutvalgene, i Kulturdirektoratet?, spurte hun.

Derfor foreslo hun et kvensk ekspertutvalg som kan bistå myndighetene når de trenger mer kunnskap om den kvenske minoriteten.

Det trengs store strukturelle endringer, men som et strakstiltak kan man sette ned et ekspertutvalg som kan jobbe ambulerende på alle nivå. Helt opp til våre statsråder, som jo også kan trenge en oppgradering.

Les også: Ber om mer kunnskap om historien for å dempe konflikter

Samisk, kvensk og norsk flagg på Bærtua barnehage i Lakselv.
Samisk, kvensk og norsk flagg på Bærtua barnehage i Lakselv.

Kulturrådet starter oppfølgingen umiddelbart

Leder for Kulturrådet Sigmund Løvåsen vil ikke svare på om et ekspertutvalg er det riktige.

– Men fra Kulturrådet ser vi helt klart at vi trenger å styrke vår kompetanse både i sekretariatet og administrasjonen, de som tar imot søknader, men også i de 23 ulike fagutvalgene, sier han.

Forfatter Sigmund Løvåsen har lest tusenvis av utklipp fra aviser og blader med Kjell Aukrust. Forfatteren, tegneren og maleren fra Alvdal var et populært intervjuobjekt. Kjell Aukrust var en av landets mest folkekjære fortellere og humorister med et allsidig forfatterskap, illustrert med egne tegninger.

Leder i Kulturrådet Sigmund Løvåsen er forfatter har skrevet den første brede biografien om Kjell Aukrust.

Foto: Stein S Eide / NRK

Det sitter rundt 140 personer til sammen i disse utvalgene og Løvåsen sier de må bli representative for befolkningen og ha den kompetansen som trengs.

I sin innledning til konferansen sa Løvåsen at rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen er et nødvendig og vondt dokument. Det å få det hele bildet av hvordan fornorskningspolitikken har virka på samer, kvener og skogfinner har vært overveldende, mener han.

Han svarte også ubetinga ja på spørsmålet «har kulturrådet gjort urett». Det mener han alle organer som har makt og forvalter penger til kunst- og kultur og andre formål har gjort gjennom sine prioriteringer.

– Det må føre til endringer etter mitt syn, sa han.

Han lover at Kulturrådet vil ta tak i dette. Det skjer allerede på onsdag når rådet setter seg ned til et todagers møte der rapporten er en av flere viktige saker på dagsorden.

– Da må vi finne ut hvordan vi skal følge opp rapporten, hvilke organisasjoner og aktører må vi snakke med for å øke vårt kunnskapsnivå og for å komme fram til gode løsninger på hvordan vi skal forbedre oss.