Hopp til innhold

Kvensk og samisk i skjønn forening i Kvænangen

– Vi har mange felles utfordringer og vi kan lære av hverandre og bygge opp et felles fagmiljø, sier Ragnhild Enoksen som har leda arbeidet med å få på plass Kvænangen språksenter. Språksentret ble åpna onsdag ettermiddag.

Kvænangen språksenter

Samisk og kvensk flagg side ved side da Kvænangen språksenter åpna onsdag.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Det var sametingspresident Aili Keskitalo som foretok den offisielle åpningen av det nye språksenteret i Sørstraumen. Også statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ordfører i Kvænangen Eirik Losnegaard Mevik og fylkesråd for utdanning i Troms Roar Sollied deltok med hilsningstaler.

Losnegaard Mevik sa i sin hilsningstale at det blir spennende å se hvordan senteret kommer til å jobbe framover.

– Jeg er glad for at vi har fått et verktøy for å revitalisere både samisk og kvensk.

Han håper det vil føre til at både samisk og kvensk vil bli mer synlig i kommunen.

– Det vil være veldig positivt om man får møte språket på butikken, på rådhuset og ellers rundt omkring.

Aili Keskitalo åpner språksenter

Sametingspresident Aili Keskitalo åpna språksenteret i Kvænangen.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Ville ha også kvensk språksenter

Språksenter har som hovedmål å være et samisk og kvensk kompetansesenter for Kvænangen kommune og områdene rundt.

Enoksen sier det var kommunestyret som også ville ha en kvensk del.

– Kommunestyre kom med ønske om et språksenter også på kvensk da Kvænangen sameforening begynte å jobbe for et samisk språksenter. Kommunestyret ville ha et felles senter for samisk, kvensk og norsk for utlendinger.

Nå er den samisk og kvenske delen fysisk sammen, mens voksenopplæring for utlendinger er adskilt.

– Håper det vil bidra til å dempe konflikter

– Det har jo tidligere vært uenighet og konflikter mellom samiske og kvenske interesser, hvordan vil det gå?

– Jeg tror dette virker konfliktdempende. Jeg har inntrykk av at det i noen kommuner er folk som føler en kvensk tilknytning, som er imot det samiske. De har sett at det samiske får institusjoner og satsing mens de ikke får det. Her har vi ikke det problemet fordi man får begge deler samtidig. Vi har også mange felles utfordringer og vi kan lære av hverandre og bygge opp et felles fagmiljø.

Viktig å få ivareta kulturen

Enoksen mener det er viktig å få institusjoner som kan ivareta det samiske og kvensk slik at det ikke bare blir et privat anliggende.

Fra åpning av Kvænangen språksenter

Ragnhild Enoksen (nærmest i samedrakt) har leda arbeidet med å få på plass språksenteret i Kvænangen og håper den vil bidra til revitalisering av både samisk og kvensk i kommunen.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Hun viser til positive effekter når det gjelder det samiske. Blant annet har Kvænangen barne- og ungdomsskole nå fem elever som tar samisk, men det før var en og annen et og annet år.

– Med det kvenske er vi ikke kommet like langt, men vi ser også der at det begynner å bli økt interesse. Jeg håper at språksentret kan bidra til at man ivaretar den kulturen som har vært i Kvænangen og som man fortsatt har tilknytning til.