Appen iBønn for alle norske muslimer

Danial Sheikh og appgruppa på Islamic cultural centre har utvikla blant annet appen iBønn.

Foto: Karen Brodshaug Sveen / NRK

Religion 2.0

Trenger du kontakt med høyere makter, har du akutt behov for å skrifte, eller vil du bare sjekke om middagen er koscher? There's an app for that!

Det er fredag, og Danial Sheikh er i moskéen på Grønland. Bønnerop høres, Ikke fra minareten, men fra telefonene til folk som kommer for å være med på fredagsbønnen. Med nye ankomne blir lyden av det digitale bønneropet sterkere, før mobilene bringes til stillhet, og ansiktene vendes mot Mekka.

Bønneropene kom fra iBønn, en mobilapp som Danial Sheikh har vært med å utvikle. Fem ganger om dagen varsler den at det er tid for å be, med lydopptak av bønnerop.

– Det er gøy å komme til moskéen og høre at det er så mange som bruker appen vi har laget!

Danial forteller at det er rundt 150.000 som har lastet ned appene han har utvikla sammen med teamet sitt på Islamic Cultural Center i Oslo. App-gruppa, bestående av fire frivillige, har i tillegg til iBønn utvikla iFaste. Til sammen tilbyr appene hjelp med den praktiske delen av daglig muslimsk praksis.

Danial Sheikh i bønn i ICC i Oslo

I BØNN: Danial Sheikh ber i moskéen på Grønland. Mobilen er med.

Foto: Karen Brodshaug Sveen / NRK

Om Gud vil. Danial arbeider stadig med å gjøre appene bedre. Versjon 6.0 har blant annet kompass som viser retningen mot Mekka, kart med alle landets moskeer, du kan lære hvordan du ber, og du får nyheter fra din nærmeste moské. Vil du se om maten du har i handlekurven er halal kan du bruke halal-skanneren, men du må du ha litt tålmodighet, for; denne funksjonen blir ikke tilgjengelig før i neste oppdatering, inshaAllah! – som det står i meldingen fra appen.

Siden det finnes app for å hjelpe oss nesten alle livets gjøremål, er det kanskje ikke så overraskende at det også finnes apper som hjelper til med religionsutøvelsen. Men, – er disse digitale verktøyene med på å forandre måten folk praktiserer sin religion?

Kirkeklokkene ringer i St. Olav katolske domkirke i Akersveien i Oslo, og Henrik Emil Greve, generalsekretær i Norske unge katolikker, går til messe. På plass i kirkebenken åpner han Katolsk-appen på telefonen, og finner Dagens tekst i menyen.

– Jeg har også en vanlig messebok, men det er ikke alltid like lett å huske å ta den med i messen.

Henrik Emil Greve i St.Olav katolske domkirke i Oslo

LETTELSE: Henrik Emil Greve bruker Katolsk-appen når han går til messe.Tekstene i appen erstatter kilovis av bøker.

Foto: Karen Brodshaug Sveen / NRK

Henrik er godt fornøyd med de to appene Katolsk og Katekismen som Den katolske kirka i Norge og St. Olav forlag står bak. Henrik synes det er fint å kunne følge med på teksten når det leses fra Bibelen, men under de faste delene av messa som han uansett kan utenat, legger han bort telefonen, han kjenner på at kan være til sjenanse for dem som sitter ved siden av. Det er jo noe nytt, sjøl om nå flere og flere bruker telefonen slik i kirka.

Teknologisk revolusjon. Introduksjon av ny teknologi kan oppfattes som en trussel, kanskje spesielt i sterkt tradisjonsbundne systemer som trossamfunn gjerne er. Teknologi forandrer verden, også det som skjer i gudshusene. En gang var salmeboka ny og fremmed, med trykte bokstaver fra Gutenbergs ny-oppfunnede bokpresse. Ikke lenge etter at oppfinnelsen så dagens lys skjedde en av de største omveltningene kirkas historie. Med en nytrykt Bibel i hånd leda Luther store deler av nord- og vest-Europa ut av den katolske moderkirka, som protestanter som sjøl leste og tolka bibelen.

Jeg må skrifte nå! Det finnes etter hvert en rik flora av religiøse apper, blant annet en katolsk å finner fram til nærmeste ledige skriftestol. En annen, “The confession app” hjelper til med forberedelser til skriftemålet. Der kan en gå gjennom ei liste og hake av for syndene en har begått, og under skriftemålet brukes appen som en digital huskelapp. For å få tilgivelse for syndene sine må en fortsatt til presten, men kanskje gir det en ekstra lettelse å kunne slette syndelista etter skriftemålet og motta denne oppløftende beskjeden: «Your sins have been erased»

Bilde fra katolsk skrifte-app.

SLETTET: Slik ser skjermbildet ut i appen "Confession" etter skriftemålet, når alle synder er bekjent.

Foto: Web4u Corporation

Professor Knut Lundby, som har doktorgrad i religionssosiologi ved Universitetet i Oslo, holder døra åpen for at ny teknologi og nye medier er med på å endre måten folk lever sitt religiøse liv.

– Endringer skjer ikke sånn i farta, men at de skjer, er jeg ikke i tvil om.

Knut Lundby forklarer at teknologiske hjelpemidler langsomt blir tatt i bruk og etter hvert integrert i religiøs praksis. Siden endringene skjer sakte kan det være vanskelig å få øye på endringene før man snur seg og ser tilbake på det som har skjedd.

Virtuelle perler. Mulighetene som ligger i ny teknologi utnyttes allerede til å lage digitale versjoner av ritualer som allerede finnes. En veldig enkel katolsk app erstatter rosenkransen som brukes i bønn med en digital representasjon: For hver perle du ville latt gli gjennom hånda i det fysiske kjedet, sveipes i den digitale versjonen ei virtuell perle over skjermen for hver bønn, og appen kvitterer med en vibrasjon.

“Pray the rosary on your iPhone: Swipe to pray without even looking. Real rosary gives you touch feedback and shows you where you are at a glance”

Religiøse apper

MANGFOLD: Det finnes mange valgmuligheter om du ønsker digitale bønne-verktøy.

Foto: Karen Brodshaug Sveen

There’s an app for that! Det finnes apper som dekker de fleste praktiske, religiøse behov. Men å få oversikt over det religiøse app-landskapet er ikke så lett: I iTunes AppStore finnes det nemlig ingen egen kategori for livssyns-apper. Ei forskergruppe leda av Heidi Campbell på Texas A & M universitetet, analyserte 451 apper fra i AppStore. De fant religiøse apper i nesten alle kategoriene, som spenner fra livsstil, utdannelse og oppslagsverk til spill, reise og underholdning.

Alle verdensreligionene er godt representert, i Campbells studie ble det funnet flest kristne apper, og rangert i synkende antall kom muslimske, jødiske, buddhistiske og hinduistiske. Så, er Den norske kirke å finne i app-jungelen? Et søk på «Den norske kirke» i AppStore gir meg bare dette ene resultatet: Utmelding.no. En app som gjør det enkelt å melde seg ut av Den norske kirke.

Digitalt presteskap? Men hvor stor rolle spiller det egentlig om folk bruker apper som verktøy, leser bibelen på smarttelefon i stedet for papir, eller får påminnelse om bønn fra lomma og ikke fra Minareten? Er dette forandringer som betyr noe? Kanskje er ikke hver enkelt forandring i seg sjøl så viktig, men Professor Knut Lundeby peker på at de som skaper alle de små forandringene, har betydning. Digitale utviklere representerer en ny type autoritet som kommer i tillegg til den religiøse autoriteten.

De er ikke nødvendigvis sjøl del av trosfellesskapet, og deres designvalg kan preges like mye av fagkunnskap om gode brukeropplevelser, som av forståelse av rett tro og hvordan den skal formidles.

Moderne Moské: Straks innenfor dørstokken på Islamic Cultural Center er det tydelig at arbeidet som Danial Sheikh og app-gruppa hans har gjort – har satt spor. En roll-up plakat med reklame for iBønn-appen flankerer trappeoppgangen i vestibylen, en skjerm med bønnetider henger på veggen, og en automat for å donere penger til veldedige formål er sentralt plassert, begge deler drevet av software utviklet av app-gruppa. Danial er selv troende og aktiv i moskéen. Men, han er iOS-ekspert og ikke skriftlærd, og han forteller at han har lært mye om islam i arbeidet med å utvikle apper for ICC.

Danial Sheikh med iBønn-appen han har utvikla

FOKUS PÅ TEKNOLOGI: Danial Sheikh og appgruppa på Islamic Cultural Centre har utvikla blant annet appen iBønn.

Foto: Karen Brodshaug Sveen / NRK

Sjøl om han har vært veldig opptatt av at appen skal være helt i tråd med troslæren, har det hendt at han etter en ny oppdatering av appen, har fått høre at han for eksempel har lagt mer til rette for den ene eller den andre måten å be på. Målet er å tilby en app som fungerer for alle norske muslimer, forteller Danial, og det krever at hensyn veies opp mot hverandre, og justeringer innimellom må gjøres.

Styrker fellesskapet. Har du hørt om den Hellige Henrik av Finland? Det hadde ikke Henrik Emil Greve heller, før noen den 19. januar gratulerte han med dagen, uten at det var hans bursdag. Det var hellige Henriks minnedag kunne han lese i Katolsk-appen, der han får daglig oppdatering på hvilken helgen som minnes. Alle app-brukerne får den samme helgenfortellingen samtidig, og den felles referansen kan bli et påskudd til en samtale. Henrik setter pris på å ha det omfattende oppslagsverket som Katolsk-appene rommer, lett tilgjengelig i lomma.

– Det ville vært mange kilo med bøker hvis man skulle hatt med seg messeboken, alle 365 helgenhistoriene, bønneboken, kalenderen over kirkeåret og alt det andre som finnes i appen.

den katolske kirke i Norges app.

MOBILT SKATTKAMMER: Det er kirkas egen dataingeniør Mads Tande som har utvikla appene for Den katolske kirka i Norge.

Foto: Karen Brodshaug Sveen / NRK

Katolsk-appen kan også være til hjelp når Henrik går til messe i utlandet. Appen inneholder oversettelse av den faste delene av messa oversatt til 22 forskjellige språk. Han synes det er fint å kunne følge med på det som blir sagt i kirka når han er i utlandet, og i Norge blir budskapet mer tilgjengelig for katolikker som ikke snakker norsk. Slik kan religiøse apper være med å styrke trosfellesskap, også på tvers av språkgrenser, mener professor Knut Lundby.

Sjøl om mange religiøse organisasjoner har en restriktiv holdning til ny kommunikasjonsteknologi og medier, er det ikke slik at de generelt tar avstand til alt dette nye. I boka si «When Religion Meets New Media» skriver Heidi A. Campbell om at mange trossamfunn tvert imot ofte omfavner ny medieteknologi, og at de ser nytten av den i deling av budskapet sitt. En gang var tv-overføring av gudstjenesten også nytt og moderne, nå er det tatt inn i varmen, på samme måte som mobilapper med religiøst innhold.

Dansen rundt iPhonen. På noen områder den teknologiske utviklingen fort. Det er ikke mer enn ti år siden den første iPhone så dagens lys, og den satt en helt ny standard for mobilteknologi. I forkant av lanseringen omtalte techbloggere iPhone som «The holy grail of gadgets», og «The Jesus phone». Kan teknologi-fiksering true troen? Paven, både den nåværende og den forrige, har heva pekefingeren og bedt mennesker huske at teknologi og materielle goder ikke kan erstatte relasjonen til Gud og medmennesker – men teknologi har ikke blitt omtalt som noe som i seg selv er ondt.

Et selskap som har fått offisiell støtte fra den katolske kirka, er Little i apps, som utvikler apper med katolsk vri. I forbindelse med app-suksessen deres Confession, diskuter de på nettsidene sine forholdet mellom tro og teknologi: «Can modern technology help strengthen our faith? According to Pope Benedict XVI the right application can.»

POPE-FACEBOOK/ A man watches from an Apple iPod Touch a new official Vatican internet portal with an image of Pope Benedict XVI in Rome
Foto: ALESSANDRO BIANCHI / REUTERS

Utvida virkelighet. Med teknologi som har ryggdekning fra høyeste hold, hvordan kan framtidas religion komme til å se ut? Hvis vi løfter blikket opp fra hjem-skjermen og appene et øyeblikk, og forestiller oss at vi ser verden gjennom et par AR-briller, (AR: augmented reality eller utvida virkelighet) ser vi i ei framtidskirke – et nytt og annerledes nattverdsritual. Et lysende hologram av Jesus holder det siste måltidet, og deler sjøl ut brødet og vinen. Om dette er en anelse for sært, ta på VR-brillene i stedet, og vær til stede ved sammen med tusenvis av jøder ved klagemuren, og hør lesning fra Toraen. En 360-graders direkte filmoverføring gjør opplevelsen glassklart ekte og samtidig. Eller vil du heller til Mekka og oppleve hvitkledde pilegrimers vandring rundt Kaba? Eller hva med å være med på hinduistisk aarti-seremoni ved Ganges, hvor tusenvis av skåler med blomster og lysoffer flyter nedover elva i grålysningen?

Teknologien er her.