Feil eller fakta om islam

Islamkritikk og debatten rundt norsk innvandringspolitikk er preget av sterke påstander, myter og følelser. Alle etterspør fakta og bevis, men det er vanskelig når alt kan betviles.

Egyptisk kvinne i niquab feirer Eid al-Adha i Kairo

Egyptisk kvinne i niquab feirer Eid al-Adha i Kairo.

Foto: Amr Nabil / Ap

I forbindelse med radiodokumentaren «Allah har et søskenbarn på Gjøvik» forsøker NRK å trenge litt inn i en verden av sterke påstander fremlagt som uomtvistelige fakta.

Får like mange barn som norske kvinner

En ny interessant opplysning er statistikken som viser at norsk-pakistanske kvinner i Norge nå i snitt får 1,95 barn hver – nøyaktig like mange barn som norske kvinner ellers.

– Det er jo veldig positivt og typisk at man nærmer seg lokalbefolkningen når man får samme fødselsrate, sier den islamkritiske bloggeren Sindre Rudshaug.

Samtidig er det sannsynlig at andre islamkritikere vil stille seg tvilende til om denne opplysningen kan stemme. I nettdebattene stilles spørsmål ved alle funn.

Et hovedspørsmål er tall knyttet til utviklingen av antall muslimer i Norge. Det er kun to instistusjoner som har tall som er bearbeidet vitenskaplig (Pew Institute og SSB), men det er snakk om forskning med mange usikkerhetsmomenter. Det er som kjent vanskelig å spå om fremtiden.

Men tallene fra Pew Institue og Statistisk Sentralbyrå viser at det er sannsynlig at det vil være i underkant av ti prosent muslimer i Norge i år 2060.

– Men husk, det spiller ingen rolle om skjæringspunktet er om 50 år eller 150 år, skrev en leser på det islamkritiske nettstedet Document.no til NRK.

Statens Svada og Bortforklaringsbyrå

Blant islamkritikere er det sterk tvil om dette tallmaterialet. I lange og grundige debattråder har for eksempel Statistisk Sentralbyrå en rekke ganger blir utsatt for kritikk. Innlegg viser at det er en nokså utbredt holdning i islamkritiske

Sindre Rudshaug

Sindre Rudshaug har brukt tusenvis av timer på å argumentere mot og blogge om farene ved islam.

Foto: NRK

miljøer at man mener SSB er et politisk verktøy for venstresida. At forskerne bevisst pynter på sine funn og at de reelle tallene viser en langt sterkere vekst av antall muslimer.

Vår hovedperson i radiodokumentaren, Sindre Rudshaug, er en av flere som har blogget om en påstand om at Tony Blair og The Labour Party i England hadde en skjult hensikt med å åpne opp for stor innvandring, nemlig at man så for seg at dette var import av nye velgere.

Dette er et godt eksempel på en påstand det er vanskelig og helt bevise eller motbevise, uten direkte tilgang til hjernen til Tony Blair. Men vi mener påstanden kan gjøre mindre sannsynlig.

Nettstedet Document.no omtalte det som trolig er opphavet til påstanden eller myten i en artikkel i 2009.

Halalmat i fengsel

I prosjektet fikk NRK innspill om ulike påstander vi burde sjekke bakgrunnen til. En klassiker i islamdebatten er påstanden om at muslimske fanger forlanger halalmat i fengsel. Dette brukes som et argument eller bevis for kritikkverdig tilpasning til islam.

Dette ender som en følelsessak. Man kan mene at fanger bør holde kjeft og spise det de får servert, mens Kriminalomsorgen mener at det å legge til rette for halalmat er naturlig i henhold til internasjonale konvensjoner.


Kulturstrøm