NRK – Kringkastingsrådet

Digitalt K-rådsmøte

Det var et forkortet, digitalt møte i Kringkastingsrådet onsdag 29. april, men møtet blie som vanlig strømmet og kan sees i opptak.

Møte
Henvendelser
Foredrag

Oslo- og Viken-sendingen opp i K-rådet

Hvordan NRK lokalt skal dekke 1,9 mill innbyggere med èn sending for både Oslo og Viken ble diskutert da Kringkastingsrådet hadde årets første møte 30/1. Se møtet i opptak.