Denne hytta må rives

En rekke ulovlig oppførte hytter og andre byggverk ved Næra i Ringsaker må rives eller flyttes. Det gikk planutvalget inn for med ni mot to stemmer.

Hytta til Hemma

Denne hytta er ulovlig oppført, ifølge planutvalget. 23 bygg langs Næra skal nå rives.

Foto: Bjørn Opsahl

Utvalget behandlet 26 ulovlig bygg onsdag, og vedtok at 23 av dem skal rives eller flyttes. Planutvalget vil gi dispensasjon slik at to flytebrygger og noen bygg som har stått lenge får stå, mens resten må bort.

– Burde ha søkt

Planutvalget diskuterte saka i en times tid, og kom altså fram til at bygningene må rives eller flyttes.

Anita Ihle Steen

Ordfører i Ringsaker, Anita Ihle Steen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ordfører Anita Ihle Steen har tidligere sagt at det er synd at det ikke har blitt søkt om byggetillatelse, og frykter at nei til riving vil føre til at andre forsøker seg på det samme.

– Hovedargumentasjonen for at vi sier nei til dispensasjon er regelverket som er helt klart. Vi hadde ikke kommet til å gi dem lov til å bygge disse tiltakene i dag, så da er det helt klart at vi må si nei til dispensasjon, sier Ihle Steen til NRK.

Forståelse

Det dreier seg blant annet om sju hytter, to campingplasser, to plattinger, sju brygger, tre utedoer og et uthus. Disse ligger i nærheten av strandsona ved Næra, og er sett på som et hinder for allmenn ferdsel.

Noen av byggene har stått i over 20 år, og Ihle Steen har forståelse for at det er bittert for eierne at dette må flyttes eller rives.

– Det følelsesmessige ved dette skjønner jeg kan være krevende. Men regelverket har vært likt i alle de 20 årene, og de som har satt opp tiltakene har vært klar over reglene, sier Ringsaker-ordføreren.

– Ukultur

Brygger og stupebrett langs Næra kan bli revet.

Planutvalget vil gi dispensasjon slik at blant annet flytebrygger kan stå.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Saken har versert i media i lang tid og har vært etterforsket av politiet. Flere grunneiere har i ettertid innrømmet at byggeprosjektene i strandsona er ulovlige. En av dem er Jan Tore Hemma.

Han har tidligere sagt til NRK at det dessverre er en kultur der det ikke er vanlig å søke om tillatelse til å bygge rundt sjøen.

12 andre grunneiere har også vært i søkelyset for ulovlig byggevirksomhet, og av disse åtte søkt om dispensasjon. I alt er det snakk om 68 bygg som Fylkesmannen og Rådmannen mener er satt opp på ulovlig vis.

Befaring

I forrige uke var Planutvalget på besøk for å se på bygningene langs Næra. Befaringen dannet grunnlag for avgjørelsen politikerne tok i dag.

På befaringen ble politikerne møtt av et sterkt lokalt engasjement, og utbyggere som ba om forståelse for regelbrudd.

Grunneierne som NRK har vært i kontakt med i dag, vil ikke kommentere saken.