Hopp til innhold

Vil ikke splitte opp tingretten


Regjeringens forslag om å splitte opp flere tingretter i landet, blant annet Vestre Innlandet tingrett, møter motstand.

Det skriver Oppland Arbeiderblad.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Vestre Innlandet tingrett erstattes med Gjøvik og Valdres tingrett og Gudbrandsdal tingrett.

I Gjøvik og Valdres tingrett skal det være rettssteder på Gjøvik og på Fagernes.

Sorenskriver Ingjerd Thune er en av flere sorenskrivere som har skrevet under på en felles uttalelse til partiene på Stortinget.

De mener forslaget vil gi befolkningen et dårligere tilbud, og reagerer også på at forslaget er fremmet til tross for en svært omfattende høring med massiv motstand mot reversering.