Vil ha kommuneopprør

Kommunene har alt for lite makt, mener flere lokalpolitikere. KS tror landet trenger et kommuneopprør.

Hans Seierstad

Leder for kommunenes interesseorganisasjon, KS, i Oppland, Hans Seierstad etterlyser et kommuneopprør.

Foto: NRK

- Hvis folk vil ha innflytelse bør de få seg jobb hos fylkesmannen eller i et tilsyn, der kan de være med å påvirke samfunnet. Det sier ordfører i Hamar , Einar Busterud. Han mener at mindre handlingsrom til kommunene gjør det stadig mindre attraktivt å være lokalpolitiker.

- Vi sitter og forvalter et reglement som er styrt av andre, fortsetter Busterud. - Stortinget bestemmer hvordan søskenrabatten skal være, et tilsyn bestemmer hvordan vi skal utføre en tjeneste.

- Har blitt verre

Busterud mener at i løpet av de åra han har jobba med lokalpolitikk har det blitt stadig flere begrensninger i hva kommunestyret har innflytelse over.

- Jeg begynte med lokalpolitikk i 1991, sier Hamar-ordføreren. - Den store forskjellen fra da til nå er at byråkratiet har fått mye mer innflytelse over oss. I tillegg har de mange EU-reglementene gitt oss mindre handlingsrom.

Ordfører i Vågå, Rune Øygard kjenner igjen situasjonen, og mener at kommunestyrene har blitt fratatt for mange saker.

- Jeg tror at vi trenger en debatt, slik at vi kan få mer makt tilbake til kommunestyret, sier Øygard.

- Trenger et kommuneopprør

KS leder i Oppland, Hans Seierstad, går enda lenger enn Rune Øygård. Han mener landet er modent for et kommuneopprør.

- Skal vi klare å gi gode lokale tilbud til folk, må vi kunne gjøre det med en større grad av frihet enn i dag, sier Seierstad.

- Det at kommunene blir så overstyrt er en fare for lokaldemokratiet, fortsetter KS-lederen. - Det kan bli vanskelig å få folk til å stille til valg når de må bruke masse fritid på en politikk som andre legger så store føringer på.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45: Nyheter fra Innlandet