Hopp til innhold

Vil gjete på dugnad

Mange nordmenn vil være med og løse rovviltkonflikten ved å gjete sauer på dugnad. Det mener biolog Erik Brenna, som arbeider for og få etablert en gratis gjeterformidling for norske bønder.

Vil gjete på dugnad

Biolog Erik Brenna vil at folk skal få gjete på dugnad.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Han mener at friluftsmennesker, studenter og turister gjerne vil oppleve natur og gårdsliv på nært hold, mens de samtidig gjør en nyttig oppgave for bøndene.

– Jeg tenkte å kombinere og slå sammen kreftene fra begge sidene i den konflikten som er, og gå for et felles mål. Det er å tilby gratis gjetere til bøndene, forteller Erik Brenna.

Biologen sier han kjenner til feltprosjekt enkelte steder i verden der frivillige kappen om å få være med og gjøre en dugnadsinnsats. Han tror det samme kan gjelde frivillig gjeting i norsk utmark, gjerne kombinert med økoturisme.

– Jeg tror dette er utrolig eksotisk. Uten å ha brukt ei krone på markedsføring har jeg fått over tjue henvendelser fra folk som sier de vil gjete, fortsetter han.

Artikkelen fortsetter under bildet

Gjeter

Erik Brenna har levende gressklippere i hagen.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Avslag på pengestøtte

Han forteller det er stor interesse for å bidra, for det er mange som er opptatt av å ta vare på rovdyrene, og samtidig ha utmarksbeite.

– Jeg prøver å bidra med noe som er konstruktivt, som begge side kan være med på, fortsetter han.

Ideen hans er å opprette en nettportal der både frivillige og bønder melder seg, og deretter kobles sammen.

Tre år på rad har biologen søkt om offentlig støtte til prosjektet, men har fått avslag fra direktorat og fylkesmenn hvert år.

Hør radioreportasjen her

Liker ideen

Miljødirektoratet på sin side sier de liker ideen til Brenna, men sier den faller utenfor det de kan støtte etter dagens regler.

– Tiltaket har mange positive sider ved seg, men mange av disse elementene hører ikke under det forskriftsverket vi snakker om her, og derfor kan vi ikke utbetale tilskudd til det, sier seniorrådgiver Lars Bendik Austmo.

Dessuten mener Miljødirektoratet at økt gjeting ikke kommer til å hindre nye rovdyrskader.

– Vi har ganske mange års erfaring i forhold til forebyggende tiltak og bruk av midler til det, og vi vet hva som funker. Erfaring viser at tilsyn i seg selv ikke har nevneverdig skadeforebyggende effekt, avslutter han.

Flere saker fra Innlandet