Vil fjerne all ulv

Fremskrittspartiet vil fjerne all ulv i Norge hvis de får regjeringsmakt.

Per Roar Bredvold

- Du flytter ikke dit du vet det bor ulv, sier stortings-representant Per Roar Bredvold.

Hvis partiet kommer i regjering, vil de fjerne all ulv fra Norge ved hjelp av offentlige jaktlag.

Det ble vedtatt på partiets landsmøte i helga.

Frps landsmøte på Gardermoen i 2009
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Livskvalitet

- Du flytter ikke til et sted hvor ulven bor, sier Frp.s stortingsrepresentant fra Hedmark, Per Roar Bredvold.

- Ulven er ikke utrydningstruet, og det er viktigere med livskvalitet slik at folk kan leve og bo i distriktene uten å være redde, og uten å ha uro for et rovdyr de ikke ønsker å ha der. Det skaper også uro blant de som driver med bufe. Så dette handler også om distriktspolitikk og næringspolitikk, sier Bredvold.

Bredvold legger til at ulven også tar mye elg og rådyr.

- Og da skader man de mulighetene til jakt og opplevelser. Og generelt: du flytter ikke til et sted hvor ulven bor, sier Bredvold.