Vet ikke om nettbrett virker

ØYER (NRK): Tusenvis av norske skolebarn bruker nettbrett i undervisningen. Selv om lærere og elever melder om gode erfaringer, vet forskerne lite om læringsutbyttet.

Elever bruker Ipad

SAMARBEID: Juni Solberg Kristiansen og Jon Erik Paulsrud hjelper hverandre med oppgaver på nettbrettet.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Da kan dere åpne appen, roper lærer Marianne Sætaberget.

7. klasse på Aurvoll skole i Øyer kommune har naturfag. Timens oppgave er blant annet å skrive tankekart. På iPad.

– Vi bruker det ganske mye. Hver dag, nesten hver time, forteller Sætaberget.

Selv om forskning viser at skolene er fornøyd med bruken av nettbrett, er det enda usikkert hvor stort læringsutbyttet er.

Utbredt med nettbrett

Aurvoll skole er ikke alene om å bruke nettbrett i undervisningen. Da Senter for IKT i utdanning undersøkte situasjonen i 2016, var 32 skoler over hele landet med i tellingen. Det utgjør flere tusen elever.

– Internasjonal forskning og erfaring viser overveiende positive resultater ved bruk av nettbrett i skolen, men det krever forståelse om hvordan redskapet skal brukes, sier leder Trond Ingebretsen.

Han mener det er vanskelig å si hvor mye elevene lærer av å bruke nettbrett.

Det er vanskelig å måle etter så kort tid, sier Ingebretsen.

Gode erfaringer

På Høgskolen i Innlandet (INN) gjennomføres en pilotstudie der forskerne har gått gjennom erfaringer fra to skoler.

– Vår erfaring er at det er noen læringsprosesser som er tunge og vanskelige og tar lang tid. Det er ikke sikkert nettbrett egner seg da, sier instituttleder Geir Haugsbakk.

Både skolene og forskerne forteller imidlertid om gode erfaringer med bruk av nettbrett i undervisningssammenheng. Resultatene fra pilotstudien ved INN viser at nettbrett gjør det lettere å tilpasse undervisningen.

– Elevene har individuelt en større mulighet til å jobbe selvstendig. Det blir lettere å differensiere, forteller Haugsbakk.

Forskere på INN

PILOTSTUDIE: Geir Haugsbakk, Anne-Mette Bjørgen og Yvonne Fritze har gjennomført en pilotstudie med to skoler.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Elevene fornøyde

Første del av naturfagstimen på Aurvoll skole er snart over. Elevene er ikke i tvil om hva de synes om å bruke nettbrett.

– Mye bedre enn bok. Det er lettere, sier Iver Austad

– Det er fint og mer motiverende enn bok. Du bruker jo iPad og telefon i hverdagen så det er mer komfortabelt å bruke iPad, sier Osezee Parkson.

Elever bruker nettbrett

FORNØYDE: Iver Austad og Osezee Parkson liker å bruke nettbrett.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Tydelige regler

Lærer Marianne Sætaberget har tydelige regler. Elevene har for eksempel ikke lov til å spille eller bruke internett uten tillatelse. Når hun sier «eple opp» må alle legge nettbrettet på pulten med skjermen ned.

– Vi ser at alt vi gjør på iPad blir bedre enn på ark, spesielt i tekstproduksjon. De som ikke er så glad i å skrive lengre tekster, skriver masse og bedre på nettbrett, forklarer Sætaberget.

Lærer hjelper elev

VEILEDNING: Lærer Marianne Sætaberget hjelper elevene når de jobber på nettbrett.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK