Våronna i gang i mars

– Jeg kan ikke huske at vi noen gang har hatt så tidlig våronn, sier bonden på Hoel gård i Ringsaker i Hedmark.

Bønder i Innlandet opplever ulike forhold på jordet nå før våronna skal starte. Mange i høyden har veldig mye snø. Mens på gården Hoel i ei sørvestvendt helling ned mot Mjøsa på Nes er kornet på vei ned i jorda. Og det er rekordtidlig!

Våronna er i gang på Hoel gård, minst en måned tidligere enn vanlig.

Tro det eller ei: Det er 18. mars og kornet er sådd på Hoel gård. På samme tid i fjor var det 36 cm snø på de samme jordene.

Historisk våronn

– Jeg mener bestemt vi kan si at dette er første gang i historien i denne delen av landet, sier Harald Solberg, som er kornrådgiver i Hedmark landbruksrådgivning.

Våronna på Hoel gård er minst en måned tidligere enn det som vanlig. Vanligvis er våronna i slutten av april i denne delen av Hedmark, og i spesielle tilfeller i begynnelsen av juni.

Helt unikt

– Jeg jobbet jo en del sammen med far, og han har aldri opplevd en så tidlig våronn, sier bonde Per Eilif Sandberg.

Bonde Per Eilif Sandberg på Hoel gård.

Bonde Per Eilif Sandberg på Hoel gård.

Foto: Frode Meskau / NRK

Hoel gård ligger i en solhelling, og kombinasjonen av lite nedbør i vinter og tørr høst i fjor, har gitt optimale forhold. Det er også isfritt på Mjøsa, og det har vært positivt for strukturen på jorda.

Tørr og fin jord

– Hvis det hadde vært fuktigere luft, ville jorda vært våt og gjørmete. Nå er den veldig tørr og fint strukturert. Vi håper på minimale strukturskader nedover i jordlaget, sier Sandberg.

– Bonden søker jo alltid å gjøre det optimale. Det blir som på børsen. Risikoen er der, men det er også mulighet for større utbytte, og det er det vi nå forsøker, sier Sandberg.

Økonomisk gevinst

– Hvis dette lykkes og vi ikke plutselig får vintervær, vil det ligge an til en klar økonomisk gevinst for bønder som satser på dette, sier Harald Solberg.

Harald Solberg, Hedmark landsbruksrådgivning

Harald Solberg, Hedmark landsbruksrådgivning

Foto: Hedmark landbruksrådgivning

– Det kalde været gir bedre vekstvilkår i starten. Hver plante får flere aks, hvert enkelt aks blir litt lenger og hvert enkelt korn blir litt større.

200 kg større avling pr. dekar

Solberg sier at forsøk i 2012 viser at det er målbare gevinster på tidligsåing.

– Avlingene ga ca. 7 kg mer i avling pr. dag tidligere sådd pr. dekar, hvis man sådde ca. 1. april. Dette medførte ca. 200 kg større avling for denne måneden pr. dekar.