Usikkert når det blir ulvejakt

Det kan gå flere uker før det blir klart om det blir lisensjakt på fire ulver utenfor ulvesona eller ikke. Vedtaket i rovviltnemdene er påklaga av Naturvernforbundet og skal behandles av Klima og miljødepartementet.