Nye undersøkelser ved Børstad idrettspark

Det er fortsatt uklart hvem som må rydde opp og betale for forurensingen ved Børstad idrettspark. Nå gjøres det nye undersøkelser for å plassere ansvaret.

Børstad idrettspark

Arbeidet med Børstad idrettspark blir ikke berørt av de nye undersøkelsene.

Foto: Mette Finborud Børresen

Børstad idrettspark

Det gjøres nye grunnvannsundersøkelser på eiendommene rundt Børstad Idrettspark.

Foto: Mette Finborud Børresen

Arbeidet med Børstad idrettspark måtte stoppes i januar 2013, da det ble oppdaget forurensing i grunnvannet.

Man antok etter hvert at forurensingen stammet fra et tidligere renseri som lå rett over vegen for idrettsparken.

– Nå ønsker vi å finne ut hvor stor forurensingen er, i hvilken retning den går og hvor mye det vil koste å rydde opp, sier Anne-Mette Nordbak hos Fylkesmannen i Hedmark.

Undersøker flere eiendommer

Grunnen der idrettsparken bygges er renset opp og arbeidet går sin gang.

Men hvem som skal rydde opp i forurensingen rundt, er fortsatt ikke klart.

Anne-Mette Nordbak

- Vi vil vite mer om omfanget av forurensingen, sier Anne-Mette Nordbak hos Fylkesmannen i Hedmark.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Vi vet jo at området er forurenset. Nå vil vi bli mer sikre på hvor det ligger før vi gjør et vedtak om opprydding og plasserer ansvar, sier Anne Mette Nordbak.

Torsdag og fredag vil firmaet Rambøll bore en rekke grunnvansbrønner og ta såkalte poreluftsprøver på flere av eiendommene rundt idrettsparken.

Grunneierne har vært positive, og firmaet som eier grunnen der renseriet lå før, har også gjort egne undersøkelser på tomta, og påvist forurensing.

Vil ikke betale for andres synder

Firmaet som kjøpte renseriet, gjorde det etter at det var flyttet til Brumunddal og stiller seg derfor undrende til at de skal være ansvarlige for tomta i Hamar.

Forurensing ved Børstad idrettspark

Firmaet Rambøll gjør undersøkelser av bakken og grunnvannet på eiendommer rundt idrettsparken.

Foto: Mette Finborud Børresen

– Vi kjøpte et selskap i 2008 som hadde opprettingsadresse i Brumunddal. Det var litt ukjent for oss at det var en eiendom i Hamar dette gjaldt, sa Trond Svenskerud til NRK i juni i fjor.

Ingen ønsker å betale for gamle synder. Derfor er det viktig for Fylkesmannen å ha grundige undersøkelser i bakhånd før de gjør et endelige vedtak om opprydning og betaling, og i tilfelle det skulle ende i rettssak.

Fristen for å levere rapport om konklusjonen av de nye undersøkelsene er 1. september.