Hopp til innhold

Tror varetektsfengsling kunne forhindra flere overgrep

Politi og påtalemyndighet får kritikk for svært kort varetektsfengsling av den tiltalte i overgrepssaken i Gudbrandsdalen. Etter fire dager i varetekt fortsatte han overgrepene. – Et svik mot jentene, sier ekspert.

Bente Brudal

Bente Brudal, leder ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, tror mange av de fornærmede føler seg svikta av politiet og påtalemyndigheten.

Foto: Nina Rundsveen / NRK

Bente Brudal, leder ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, SMISO, på Gjøvik, mener politiet og påtalemyndigheten har opptrådt kritikkverdig i overgrepssaken i Gudbrandsdalen. Hun reagerer på at den tiltalte kun har sittet fire dager i varetekt.

– Det må kjennes utrygt for jentene som har blitt utsatt for overgrep. Mannen kunne ta kontakt på nytt og komme med trusler dersom han ønsket det, sier Brudal.

Stolen i en rettssal hvor tiltalte og fornærmede forklarer seg

STILLER SPØRSMÅL: Den tiltalte i overgrepssaken i Lillehammer ble varetektsfengsla fire dager i årsskiftet 2013/2014. Etter det skal han ha begått nye lovbrudd. Det tror Bente Brudal ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep kunne vært unngått dersom mannen hadde blitt varetektsfengsla lenger.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Den 20 år gamle mannen er tiltalt for to voldtekter og en rekke seksuelle overgrep og krenkende handlinger mot 46 jenter i alderen 12 til 18 år. Flere av overgrepene skal ha skjedd lenge etter at politiet starta etterforskningen.

Kontinuerlig vurdering

Etter at 20-åringen ble pågrepet sommeren 2013 skal han ha fortsatt med nye straffbare handlinger. Han ble varetektsfengsla fire dager i årsskiftet 2013/2014.

Aktor i saken, Iris Storås, sier at politiet kontinuerlig har vurdert hvorvidt det var nødvendig å fremstille tiltalte for varetektsfengsling. Hun sier at de ikke har funnet tilstrekkelig grunnlag for å gjøre det.

– Politiets vurderinger omhandler hvilke lovbrudd mannen skal ha begått, alderen hans, hvorvidt han har begått lovbrudd tidligere og lignende, forklarer aktor.

Iris Storås i rettssalen

BEVISSTE: Aktor Iris Storås sier at politiet har kontinuerlig vurdert varetektsfengsling.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Hun legger til at på tidspunktet hvor varetektsfengslingen ble begjært var man ikke klar over omfanget slik det er i dag.

Forstår at det stilles spørsmål

Brudal tror enkelte av jentene føler at de ikke blir tatt på alvor og at det de har fortalt er til ingen nytte. Det mener hun må være ekstra vondt.

– Det burde vært grunnlag for å kunne økt varetektsfengslinga, sier hun.

Brudal kommenterer også at forskning viser at man ikke kan bestemme seg over natta for at man ikke skal begå overgrep igjen. Hun mener overgripere ofte trenger behandling og tror tiltalen kunne vært mindre omfattende dersom 20-åringen hadde vært varetektsfengsla.

– Det blir bare spekulasjoner, men det tyder på det dersom han hadde blitt forhindra fra å holde på et helt år til, sier hun.

Også bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal, som representerer samtlige av de fornærmede jentene, forstår at Brudal reagerer.

– Jeg skjønner at det stilles spørsmål ved varetektsfengsling og den tiltalte i denne saken, sier hun.

Se også tv-reportasjen fra SMISO og rettssalen:

Politi og påtalemyndighet får kritikk for svært kort varetektsfengsling av den tiltalte i overgrepssaken i Gudbrandsdalen. – Et svik mot jentene, sier ekspert.

Flere saker fra Innlandet