Trafikkulykke fylkesvei 505

  • Fører frigjort

    Personen som satt fastklemt etter ulykken på fylkesvei 505 i Elverum er nå frigjort av brannvesenet. Begge de to som satt i bilen er ute, og sendes til Hamar sykehus for sjekk. Bilen kom sørfra, ogden skal ha kommet for langt ut på kanten av vegen, mistet kontrollen og snurret rundt.

  • Fastklemt etter trafikkulykke

    En bil har kjørt av veien på fylkesvei 505 i Elverum. Nødetatene er på stedet. En person sitter fastklemt i bilen, og brannvesenet driver nå med hurtigfrigjøring av vedkommende. En person er ute av bilen.