Tenketank om kommunesammenslåing

Fylkesmannen i Oppland starter på nyåret opp en tenketank i samarbeid med blant andre KS og ordførerne. Målet er å komme regjeringen i møte i spørsmålet om kommunesammenslåing.

Kristin Hille Valla

Fylkesmann Kristin Hille Valla vil få i gang en dialog om kommunesammenslåing.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Fylkesmann Kristin Hille Valla benekter derimot at det er snakk om en plan for kommunesammenslåing.

– Det tar ikke jeg initiativet til. Dette er kun et forarbeid, sier hun.

På nyåret samles ordførere, regionsledere, rådmannsutvalget, fylkesordføreren og noen eksterne personer til en såkalt tenketank, hvor framtidas kommunestruktur skal diskuteres. KS-leder i Oppland, Bjørn Iddberg, skal lede flokken.

Valla er såvidt hun vet den første av fylkesmennene som inviterer til en slik tenketank. Hensikten er å følge opp signalene fra regjeringa.

– Jeg kom på den idéen at jeg ville spørre ordførerne og noen rådmenn om de ville være med på å starte en samtalearena der vi kan drøfte hvilke oppgaver robuste kommuner i Oppland kunne tenke seg å ha framover, sier hun.

– Slik er vi litt forberedt med tanke på det som kan komme.

– Må ha en bedre debatt enn sist

Valla ønsker seg en bedre debatt nå, enn den som var da Bondevik II-regjeringa jobba for kommunesammenslåinger midtveis på totusentallet.

– Jeg er opptatt av at prosessen denne gangen må være annerledes enn den var sist. Bondevik II-regjeringen hadde også en prosess om kommunesammenslåing. Da (i 2005, journ. anm.) fikk vi ingen god diskusjon om hvilke oppgaver kommunene eventuelt skal overta fra staten, fylkeskommunene eller andre.

Gro Lundby

Fylkesordfører Gro Lundby.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Fylkesordfører Gro Lundby er en av deltakerne i tenketanken. Hun håper på en bred debatt om hvordan kommunene i Oppland best kan organiseres.

– Jeg tror det er veldig stort engasjement ute i kommunene knyttet til endringer i kommunestrukturen. Det blir nok store diskusjoner også denne gangen - vi har jo en regjering som har gått tidlig ut og sagt at dette skal gjennomføres.

– Da blir det et spørsmål om hva vi gjør nå - setter vi på bremsene eller skal vi være mer kreative i vår håndtering av spørsmålet? Personlig syns jeg utgangspunktet om å sette seg ned å diskutere er et godt et.

Valla har under ett år igjen i fylkesmannsstolen. Hvor langt tenktetanken kommer før den tid er hun ikke sikker på, men hun er ikke fremmed for å kunne bidra også etter den tid.

– Jeg er vet ikke hvor langt jeg kommer, men jeg vil jo også være tilgjengelig også etter at jeg har sluttet som fylkesmann, sier hun.