Sture Stork emigrerte

Kjendis-storken Sture har heller ikke i år funnet veien til sydligere strøk, men overvintrer i Sverige. Det skriver HA på sine nettsider

Storken som overvintra på Hedmarken i fjor fikk stor oppmerksomhet fordi han egentlig skulle ha vært i Afrika på vinteren.

Nå mener svenske fugleforskere at Sture har slått seg til på en søppelplass utenfor Gøteborg.

Grunnen til at de tror det er Sture er at også denne storken ser ut til å ha spesialisert seg på søppel.