Hopp til innhold

Advarer om ødeleggelser under NATO-øvelse

Sist gang NATO øvde i Norge raserte de jordet til Lars Bryhni. Nå advarer Forsvaret om at det igjen kan bli skader etter storøvelsen Trident Juncture. Alt fra husdyr til biler kan bli rammet.

Stridsvogner på jorde

Stridsvogner ødela deler av jordet til Lars Bryhni. De øvende skulle egentlig ikke kjøre på jordene.

Foto: Lars Bryhni

Fra 25. oktober til 7. november arrangeres feltdelen av Nato-øvelsen Trident Juncture i Norge. Øvelsen vil hovedsakelig foregå i Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark, men også fylkene Østfold, Akershus og Nordland vil bli berørt.

Da Nato øvde i Norge i 2014 fikk bonde Lars Bryhni merke hvor store skadene ved en slik øvelse kan bli.

Selv om Forsvaret hadde blitt enige med bonden om at de ikke skulle bruke jordene hans kjørte flere strisvogner inn på jordet og sørget for store ødeleggelser.

Lars Bryhni

Lars Bryhni fikk kun halvparten av det han måtte ut med for å ordne skadene på jordet hans.

Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

– Dagen etter at skadene ble påført ble det opprettet en offentlig skjønnsnemnd, som kontaktet en takstmann. Det ble beregnet til at skaden kostet 75. 000 kroner, forteller Bryhni.

Han gikk med på en avtale, men skadene viste seg å være mer omfattende. Sluttregningen var på 150.000 kroner. Ettersom Bryhni alt hadde godtatt avtalen så fikk han ikke mer penger.

– Dette har de tatt til seg og de vil gjøre ting litt annerledes nå. De har enda mer fokus på dialog denne gangen, forteller han.

Det var Forsvarets Forum som først skrev om saken.

Skader på jordet etter Nato-øvelse

Slik så jordet til Lars Bryhni ut etter at stridsvognene hadde kjørt på jordet hans.

Foto: Lars Bryhni

Forventer ødeleggelser

– Det har vært veldig viktig for oss å få erfaringer om hvordan vi skal gjøre det med skadeoppgjørene. Vi har kommet frem til at vi ikke skal stresse med å få utbetalt oppgjørene med en gang, forteller miljøoffiser i Forsvaret, Marianne Bø.

Hun har siden 2016 jobbet for at det skal bli minst mulig skader under årets øvelse. Forsvaret har sendt ut beskjed til alle landene om hvor de kan bevege seg.

Hun forteller at det er forventet skader på flere områder:

  • Dyrket mark
  • Skog
  • Utmark
  • Husdyr (Høner som dør av vibrasjoner eller dyr som blir stresset av støy)
  • Idrettsanlegg
  • Veier
  • Kraft- og teleinstallasjoner
  • Skader på biler (Småskader som ødelagte speil eller påkjørsler etter rygging)

Bondelaget urolig

Leder i Bondelaget i Hedmark, Erling Aas-Eng frykter at det kan bli mye skader.

Erling Aas-Eng

Erling Aas-Eng forbereder seg på at Nato-styrkene inntar Norge.

Foto: Hedmark Bondelag

– Det er vanskelig å tenke seg at det ikke skal skje. Spesielt er vi urolige fordi det er på en tid av året der det ikke er tele i bakken. Det er mange land som deltar, så kommunikasjonen kan skjære seg.

Han påpeker allikevel at det har vært god dialog mellom Bondelaget og Forsvaret.

– Vi har hatt god dialog, og Forsvaret har stilt opp når vi har ønsket info.

Har opprettet skadetelefon

I tilfeller der man ønsker å be om erstatning har Forsvaret opprettet en egen erstatningstelefon. Hit ønsker Bø at folk ringer før de tar kontakt med forsikringsselskapet.

Telefonen er også åpen for folk som skulle ønske å fortelle om ting de ønsker at de øvende skal ta hensyn til.

– Noen har varslet at de har dyr gående ute, de forteller om hvor de har brønner, også videre. Men nå som soldatene begynner å komme forventer vi litt andre typer telefoner.

Major Marianne Bø med øvingskartet med miljørestriksjoner

Major Marianne Bø har jobbet i to år med å planlegge slik at det blir minst mulig skader under høstens øvelse.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Flere saker fra Innlandet

NM-løypa skapte redsel og endte med skade: – Sporet var ødeleggende og farlig