Stengt på E6 ved Tangen

E6 er fortsatt stengt i sørgående retning ved Tangen, kryss 63, etter at et vogntog snurret. Statens vegvesen anbefaler omkjøring via fv 222. Vogntoget har kjørt ned litt av midtdeleren, så vegen vil være stengt en stund for opprydning og reparasjon.