Steinras på veg med skolebuss

Ingen personer kom til skade da et 100 meter bredt steinras la seg over fylkesveg 293 i Leirhol i Vang i formiddag. Det går daglig skolebusser på vegen.

Steinras over fylkesveg 293 i Leirhol i Vang

FLAKS AT SKOLEBUSSEN IKKE VAR DER: Steinras over fylkesveg 292 i Leirhol i Vang i Valdres.

Foto: Oppdal Drift

Flere av steinene var så store at de slo hull i vegbanen og ødela autovernet. Ødeleggelsene på vegbanen er så omfattende at vegen ikke er kjørbar selv om steinene blir ryddet vekk.

Geolog er på veg

– Vegen blir tidligst åpnet fredag formiddag. Vi går ikke inn i området før geolog har vært der og sjekket skråningen, sier byggeleder Syver Øistuen i Statens vegvesen.

– Vi har dessverre fått beskjed om at geologen er på et annet oppdrag i dag, så vi vet ikke helt sikkert når han kan komme.

Steinmassene løsnet ca. 250 meter over vegbanen, raste gjennom bjørkeskogen, og noen av steinene rullet videre ned mot Vangsmjøsa.

Rasutsatt strekning

Lokalbefolkningen er vant til at dette er en rasutsatt strekning. Det var et annet ras der i mars i fjor.

Vegstrekningen er bratt, så det er et langt sammenhengende autovern, som ligger 100-150 meter over Vangsmjøsa.

– Det blir nå omkjøring langs E16, folk som bor på nordsiden må kjøre rundt, sier Øistuen.

Under asfaltarbeid på E16 tidligere i sommer var det motsatt, da ble fylkesveg 293 brukt som omkjøringsveg.