Hopp til innhold

Spurt om å ta imot 700 flyktninger- sagt ja til halvparten

Kommunene i Gudbrandsdalen har til nå bare sagt ja til å ta imot rundt halvparten av det antall som det er ønskelig at de tar imot.

Ifølge GD har kommunene gitt beskjed om at de kan ta imot 356 flyktninger. Men statlige myndigheter ønsker de skal ta imot dobbelt så mange – 700 personer.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forbereder nå mottak av 30.000 flyktninger fra Ukraina, som skal bosettes i løpet av 2022.