Sør-Fron tilbyr gratis boligtomter

Den stadige økningen av asylsøkere som kommer til Norge, gjør at kommunene i Hedmark og Oppland må regne med å bosette flere tusen flyktninger de neste åra. I Sør-Fron tilbyr de nå gratis boligtomter, for at de skal kunne ta imot flere flyktninger:

Arkivbilder fra mottak i Hov. Ordfører Muriteigen går. Panoramabilde Sør-Fron ved Hundorp i grått novembervær.