«Pusser opp» gammelt skytefelt for 600 millioner kroner

Norgeshistoriens største naturrestaurering foregår på Dovrefjell. Det 85 år gamle skytefeltet gjøres om til verneområde, og prislappen er på 600 millioner kroner.

Et område på hele 165 kvadratkilometer gjøres om til et vernet området. Torsdag besøkte Fylkesmann i Oppland, Kristin Hille Valla, det tidligere skytefeltet på Hjerkinn.

Hun var med og plantet noen av de til sammen 25 000 vierplantene som pryder den tidligere militære testsletta, HFK-sletta. Her ble det testet spesialammunisjon, men nå er området ryddet og naturen skal ta over igjen.

Fylkesmann Kristin Hille Valla

FORNØYD: Fylkesmann Kristin Hille Valla tror området blir veldig flott.

Foto: Geir Randby / NRK

– Det prosjektet betyr mye for Norge og Europa. Jeg vil gjerne takke storting og regjering som i 1999 vedtok at Hjerkinn skytefelt skulle legges ned, og gå tilbake til naturen, sier Hille Valla.

Les også:

– Penger vel brukt

Fylkesmannen i Oppland arbeider for tida med verneplanen for området. De samarbeider nært med Forsvarsbygg i arbeidet med å tilbakeføre det mer enn 85 år gamle skytefeltet til naturen.

Restaureringen av området koster 600 millioner kroner.

– Det er penger vel brukt, mener nå jeg. Når dette prosjektet er ferdig i 2020, og Kongen har bestemt at det skal være et verneområde, så tror jeg at dette blir et fabelaktig område for folk å ferdes i. Da får vi området tilbake, og kan bruke det til det som naturen er tenkt å være, sier Fylkesmannen.

De 25.000 vierplantene, basert på stiklinger fra Hjerkinn, har blitt dyrket opp i veksthus i Arendal. I tillegg er tre tonn med frø av den lokale grasarten sauesvingel dyrket opp. Det blir brukt til revegetering på store «sårflater» etter Forsvarets anlegg i skytefeltet. Man skal også fjerne veier og installasjoner.

Naturen tar over

HFK-sletta september 2014

VIERPLANTER: På denne sletta plantes 25 000 vierplanter.

Foto: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er nå i ferd med å avslutte anleggsarbeidet i det største skyteanlegget Forsvaret hadde på Hjerkinn.

– Nå planter vi vier for å hjelpe naturen til å ta dette området tilbake. Det er jo litt spesielt, og noen har måtte tenke seg litt om når vi har lansert denne ideen. Vi er fornøyd så langt, og er glad for at vi har fått det til, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg, Odd Erik Martinsen.

Tanken er at Forsvarsbygg etter å ha gjenskapt naturterreng skal hjelpe vegetasjonen tilbake. I mange år vil jord og stein dominere området, ettersom det ikke er mulig å dekke hele den 240 dekar store testsletta med vierplanter.

– Man kan se det slik at vi må starte den naturlige utviklingen på nytt, med det samme utgangspunktet som var etter siste istid for 10.000 år siden, sier Martinsen.