Hopp til innhold

Skatteetaten snur – ingen alkoholavgift på nødsprit

Arcus har vunnet fram med klagen til Skatteetaten. Kundene som kjøpte livsviktig desinfeksjonssprit under koronautbruddet i mars, slipper å betale alkoholavgift.

Plastkanner med sprit.

NØDSPRIT: Arcus leverte 28.000 liter desinfeksjonssprit da koronapandemien brøt ut i mars. I etterkant ble kundene ilagt alkoholavgift på spriten.

Foto: Per Bjorkum, Arcus / Per Bjorkum

Det bekrefter Skatteetaten overfor NRK.

Sykehus, legekontor, nødetater og andre fikk et skrikende behov for desinfeksjonsvæske i mars, da koronapandemien traff Norge. Spritprodusenten Arcus snudde seg rundt og leverte ca. 28.000 liter til et 40-talls kunder i løpet av et par uker.

Men spriten var ikke gjort tilstrekkelig udrikkelig, og dermed ble kundene ilagt alkoholavgift i etterkant.

– Svært overrasket

Regningen til Østlandske Gjenvinning i Hamar økte fra 2.500 kroner til 37.000 kroner da avgiften ble lagt til.

OVERRASKET; Administrerende direktør Bjørn Rosenberg i Østlandske Gjenvinning var overrasket over den høyre regninga på sprit til desinfisering.

OVERRASKET: Bjørn Rosenberg i Østlandske Gjenvinning ble mildt sagt overrasket da han så spritregninga i høst.

Foto: Østlandske Gjenvinning

De henter spesialavfall fra sykehusene i Innlandet og er pålagt å desinfisere bilene med sprit mellom hvert oppdrag. Da det ble mangel på slik sprit i mars, kjøpte de 50 liter fra Arcus.

– Jeg må si jeg ble noe overrasket, da jeg så sluttregningen på spriten tidlig i høst, sier Bjørn Rosenberg i Østlandet Gjenvinning.

De betalte regninga, men søkte både Arcus og Skatteetaten direkte, om å få slippe avgiften og få tilbakebetalt pengene.

Nasjonal nødssituasjon

Nå har altså Skatteetaten snudd og trekker tilbake kravet om alkoholavgift i sin helhet. Det opplyser Arcus.

«Det er ikke tvil om at det i dette tilfellet var tale om en nasjonal nødssituasjon», skriver Skatteetaten i brevet til Arcus.

Forespørselen om å få slippe alkoholavgift ble først avslått, men Arcus anket fordi de mente det var svært urimelig å legge på alkoholavgift i en slik situasjon.

Kanne med sprit til desinfisering med advarsel om at innholdet ikke må drikkes.

MERKET: Desinfeksjonsspriten ble merket som ikke drikkbar, men tilfredsstilte ikke helt reglene.

Foto: Per Bjorkum, Arcus / Per Bjorkum

–Skatteetaten hadde plusset på vanlig alkoholavgift, som om det var drikkesprit de hadde kjøpt. Alkoholavgiften er et politisk virkemiddel for å begrense alkoholkonsumet, ikke for å begrense livsviktig aktivitet i samfunnet vårt, sier Erik Bern, konserndirektør i Arcus.

Unntak i samfunnskritisk situasjon

Skatteetaten bekrefter at de frafaller avgiftskravet.

Ankebehandlingen og svarbrevet til Arcus er unntatt offentlighet, men på generelt grunnlag sier seksjonssjef i Skatteetaten, Ole Vincent Jebsen, at de har vurdert dispensasjonshjemmelen i lys av alle opplysningene de nå har om den ekstraordinære situasjonen med Covid-19-utbruddet i vår.

– Det var et akutt behov for desinfeksjonsmidler, og i den forbindelse kan samfunnskritiske aktørers situasjon være en del av grunnlaget for å innvilge dispensasjon fra krav om alkoholavgift, sier Ole Vincent Jebsen i en e-post til NRK.

– I en situasjon der et vedtak om avslag på søknad om dispensasjon blir omgjort og dispensasjon likevel innvilges, vil avgiftskrav og beregnede renter frafalles.

Fornøyde kunder

Erik Bern, konserndirektør i Arcus.

KLOKT: Konserndirektør i Arcus, Erik Bern, er fornøyd med at Skatteetaten snudde i saken.

Foto: Eivind Røhne

Konserndirektør i Arcus, Erik Bern, mener Skatteetaten har utvist godt skjønn.

– I en nasjonal krise må det kunne gjøres unntak og dette er en klok beslutning, sier han.

Arcus søkte om fritak fra alkoholavgiften på vegne av alle de aktuelle kundene. Kommunikasjonsdirektør i Arcus, Per Bjørkum, sier de informerte kundene sine om avgjørelsen fra Skatteetaten i ettermiddag.

– Det var stor glede, sier Bjørkum.

Flere saker fra Innlandet