Hopp til innhold

Skal utrede bestandsmål for ulv og bjørn

Bestandsmålet for ulv og brunbjørn kan bli redusert. Miljødirektoratet har nemlig fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å gjennomføre en faglig utredning av reduksjon av gjeldende bestandsmål. Det skriver Klima- og miljødirektoratet på sine nettsider. Oppdraget kommer på bakgrunn av Hurdalplattformens punkt om rovvilt, som har et mål å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.
– Denne utredningen vil danne et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å vurdere om bestandsmålene for ulv og brunbjørn skal reduseres, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen.

Ulv
Foto: NRK