Sjukehusfeil på Gjøvik koster mest

Sjukehusene i Oppland står for tre fjerdedeler av pasientskadeerstatningene i Innlandet. Gjøvik sjukehus står alene for over halvparten av utbetalingene.

Sykehuset i Gjøvik

Feilbehandling på Gjøvik sjukehus førte til størst pasientskadeerstatning i Innlandet.

Foto: Jorun Vang

Men mens årstallene fra Norsk pasientskadeerstatning, NPE, for 2014 viser en økning i erstatningsutbetalingene til pasienter og pårørende i landet som helhet, går utbetalingene for Sykehuset Innlandet ned med en million det siste året.

I 2013 ble det utbetalt skadeerstatning for feil gjort ved sjukehusene i Innlandet for til sammen 38,7 millioner, i fjor var tallet 37,8.

Erstatningsutbetalingene viser at konsekvensene av feilbehandling er store.

Rolf Gunnar Jørstad, direktør NPE

Antall nye saker til Norsk pasientskadeerstatning i Hedmark og Oppland gikk også ned fra 2013 til 2014, fra 225 til 211.

Og sist, men ikke minst, antall saker der klager fikk medhold gikk ned fra 129 saker i 2013 til 71 saker i 2014.

Flest klager i Lillehammer

Flest erstatningkrav i fjor kom inn for forhold i Lillehammer (54) og Gjøvik (42). Deretter følger Hamar (38), Elverum (34) og Kongsvinger (28).

Flest saker som fikk medhold hos Norsk pasientskadeerstatning finner vi i Elverum (15) foran Lillehammer (13), Gjøvik (11) og Tynset (11).

Det er når det kommer til erstatningssummene at Gjøvik og Lillehammer peker seg ut. I 2013 ble det betalt ut mest for skader ved disse to sjukehusene, og det samme skjedde i 2014. For skade gjort på Gjøvik sjukehus ble det betalt ut 23 millioner, på Lillehammer sjukehus drøye 6 millioner. De to sjukehusene stod for 29 av de til sammen 37 millionene som ble betalt ut.

Store konsekvenser

– Erstatningsutbetalingene viser at konsekvensene av feilbehandling er store. Arbeidet med å redusere antallet pasientskader i helsetjenesten er derfor svært viktig, først og fremst for å unngå unødvendige lidelser for pasienter og pårørende, men også av hensyn til de økonomiske kostnadene for samfunnet, sier direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad.

I fjor utbetalte NPE 1062 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende i Norge.