Hopp til innhold

Larsen setter spørsmål ved politiadvokatens habilitet

Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen setter spørsmålstegn ved politiadvokat Lars Rune Ringviks habilitet under det første dommeravhøret av den fornærmede jenta i september i fjor.

Mette Yvonne Larsen

Mette Yvonne Larsen satte spørsmålstegn ved politiadvokat Ringviks habilitet under dommeravhøret av den fornærmede jenta.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Forvarer Mette Yvonne Larsen mener politiadvokat i Gudbrandsdal politidistrikt, Lars Rune Ringviks privatliv kan ha påvirket hans habilitet.

Ringvik har vært kjæreste med faglig leder ved barnehuset på Hamar siden januar 2011. Alle dommeravhør av barn under 16 år fra Gudbrandsdals politidistrikt gjennomføres på Hamar, inkludert dommeravhøret av den fornærmede jenta i saken.

– Hun har ikke vært involvert

Larsen understreket at hun ikke ville bedrive noen dyneløfting, men stilte flere spørsmål rundt politiadvokatens forhold til Kari Rostad, faglig leder ved barnehuset, og hvem som visste om kjæresteforholdet.

– Min kjæreste og jeg hadde inngått en avtale om at hun aldri skulle være involvert i de avhørene jeg tok del i, svarte Ringvik på spørsmål om kjæresten på noe vis var involvert i Øygard-saken.

Men Øygards forsvarer påpekte at ingen av de andre involverte i saken var informert om at Ringvik hadde et forhold til en ansatt ved barnehuset, og fortsatte å sette spørsmålstegn ved politiadvokatens habilitet under dommeravhøret av den fornærmede jenta

– Jeg har aldri sett at dette kunne ha noen som helst påvirkning på denne saken. Fra det øyeblikket vi ble kjæreste var hun aldri til stede ved de dommeravhørene jeg utførte, understreket Ringvik.

Aktor Torbjørn Klundseter mente Larsens spørsmål rundt Ringviks privatliv ikke hadde rettslig relevans, og ville stoppe utspørringen.

– Dette er et skuespill for retten hvor man forsøker å få det til å se ut som om barnehuset på Hamar er ansvarlig for dommeravhørene. Det er retten som er ansvarlig for disse, sa Klundseter og holdt fast ved at politiadvokaten ikke kan ansees som inhabil.

– Vi skiller privatliv og jobb

Kari Rostad vitnet også om sitt forhold til Ringvik i retten i dag. Larsen stilte spørsmål om hvorvidt det var offentliggjort at de to har et forhold.

– Jeg gjorde en avtale med administrativ leder på barnehuset på Hamar rett etter vi ble kjærester om at jeg ikke skulle være tilstede i noen av sakene til Ringvik, forklarte Rostad.

Hun fortalte et dette ikke var en skriftlig avtale, men understreket at både hun og Ringvik var enige om å ikke blande jobb og privatliv. Hun forklarte at ansatte ved barnehuset kun er tilstede som observatør under dommeravhør, og ikke tar del i rettens arbeid.

Forsvarer stilte spørsmål om Rostad kan ha hatt påvirkningskraft for den som var tilstede under dommeravhør av den fornærmede jenta.

– Alle våre ansatte driver selvstendig behandling, jeg er ikke inne i alle sakene vi har på barnehuset, med mindre det skulle komme en klage, forklarte Rostad.

Mente fengsling var unødvendig

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal stilte spørsmål om hvorfor Øygard ikke ble varetektsfengslet etter han ble anmeldt i september i fjor. Politiadvokat LArs Rune Ringvik forklarte at de ikke fryktet fare for bevisforspillelse.

– Den fornærmede jenta hadde blitt avhørt, og vi visste at hun skulle være hos sine foreldre. Derfor mente vi det ikke var fare for at Øygard kunne påvirke henne på noe vis, svarte Ringvik.

Ringvik forklarte at Øygard fikk besøksforbud overfor jenta, og at politiet derfor hadde full kontroll på at bevisforspillelse ikke ville finne sted.

Vitneboks

Forsvarer Mette Yvonne Larsen forsøkte å så tvil rundt politiadvokat Ringviks habilitet

Foto: Arne Sørenes / NRK