Rovviltnemnda vil ta ut 36 ulver

Under mandagens møte i rovviltnemnda ble det bestemt at 36 ulver kan felles i og utenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. Det inkluderer Slettåsflokken i Trysil.

Ulv skutt i Engerdal

36 SKAL UT: Rovviltnemnda vedtok mandag å ta ut 36 ulver i og utenfor ulvesona. Denne ulven ble skutt i Engerdal i vår.

Foto: Lars Gangås/Statens Naturoppsyn

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold møttes i dag for å fastsette kvotene for neste vinters lisensjakt.

Der ble det vedtatt at det nå skal tas ut 36 ulver i og utenfor ulvesona i Akershus og Hedmark. Det inkluderer Julussaflokken og Osdalsflokken, som har revir utenfor ulvesona. Etter forslag fra rovviltnemnda i Hedmark ble det også vedtatt å ta ut den omstridte Slettåsflokken, som holder til innenfor sona.

Rovviltnemnda møtes for å fatte vedtak om felling av ulv

SEKS MOT FIRE: I tråd med fylkesmennenes innstilling vedtok rovviltnemndene å ta ut 36 ulver, med seks mot fire stemmer.

Foto: Frode Meskau

Vedtaket ble gjort med seks mot fire stemmer.

Lederne i rovviltnemndene uenig

– Etter mitt syn gikk dette bra. Det var et vedtak som er i tråd med Stortingets intensjon, og jeg mener vi er innenfor de rammene som Stortinget har bestemt, sier leder i rovviltnemnda i Hedmark, Arnfinn Nergård til NTB.

Nergård håper på saklighet i diskusjonen fremover.

– Jeg håper på en konstruktiv aktivitet fremover, og at det argumenteres saklig enten man er uenig eller enig i det vedtaket som nå er fattet, sier han til NRK.

Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemda

FORNØYD: Arnfinn Nergård vil ha jakt på ulv innenfor ulvesona.

Foto: Mette Finborud Børresen

Lederen i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Øyvind Solum (MDG) er ikke fornøyd.

– Jeg mener jo at dette er et altfor høyt tall. Jeg regner med at dette er et vedtak som blir klaget på og jeg tror ikke det blir stående heller, for jeg kan ikke se at dette er i tråd med gjeldende lover, sier Øyvind Solum til NRK.

Ble bønnhørt

Solum er ikke enig med Elin Bråten, som holdt appell for Ny Rovdyrpolitikk før rovviltnemndene fattet sitt vedtak. Bråten bor midt i ulvesona sammen med mann og tre barn, og føler hun ble bønnhørt i dagens vedtak.

– Det har vært et stort ønske blant lokalbefolkningen at vi nå skal tas hensyn til. Vi må prøve å ha tillit til systemet, men likevel tror jeg ikke dette vedtaket blir gjennomført, da vi kanskje ikke blir like godt hørt litt lenger opp i systemet, sier Bråten.

Elin Bråten

BØNNHØRT: Elin Bråten bor i ulvesona, og holdt appell før vedtakene skulle fattes. Hun håper nå at vedtaket fra rovviltnemnda blir fulgt opp høyere i systemet.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Rovviltnemnda økte uttaket med åtte ulver mer enn hva fylkesmennene anbefalte. De gikk ikke inn for å ta ut Slettåsflokken, men det har altså nå rovviltnemnda vedtatt.

En som også er glad for dagens utfall er Erling Aas-Eng, leder i Hedmark bondelag.

– Ja, vi er relativt godt fornøyd med det vedtaket som ble fattet i dag. Men dette blir nok påklaget, så vi får flere runder rundt dette. Men jeg synes det var en viktig flertallsavgjørelse i dag, for vi fikk en prinsipiell åpning for å forvalte ulv også innenfor sona og det er viktig for folk som bor der og det er viktig for beitenæringa i Innlandet, mener Aas-Eng.

Fikk nei fra regjeringen i fjor

I fjor vedtok nemndene å ta ut 47 ulver i hele landet, deriblant 32 i fire flokker i Hedmark. Da ønsket nemndene å ta ut hele flokker, også innenfor ulvesona.

Klima- og miljødepartementet sa senere nei fordi disse vedtakene stred mot lovverket. Lovavdelingen mente det ikke forelå tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen krever dessuten at det ikke må finnes andre tilfredsstillende løsninger enn felling for å avverge alvorlig skade. Heller ikke dette vilkåret ble etter lovavdelingens syn oppfylt.