Romsdals Budstikke: HV-skolen på Dombås foreslås nedlagt

Torsdag kommer Forsvarssjefen med sine fagmilitære råd for framtida. Da kan HV-skolen bli foreslått nedlagt.

Sjefsbytte i Heimevernet Dombås januar 2014

TRER AV? HV-skolen har eksistert i nesten 70 år. Her fra sjefsbytte i HV i 2014.

Foto: Rune Haarstad

Romsdals Budstikke skriver at Forsvarssjefen vil foreslå at HV-skolen i sin nåværende form på Dombås blir lagt ned, og at aktiviteten blir flyttet til Værnes i Nord-Trøndelag.

– Dramatisk for Dovresamfunnet

Bengt Fasteraune

VIL KJEMPE: Ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune.

Foto: Terje Gording Hong / NRK

En eventuell nedleggelse vil være dramatisk for Dovresamfunnet. HV-skolen har nærmere 50 ansatte og hvis disse skulle bli borte, vil det få enormt negative konsekvenser for Dovre, sier ordfører Bengt Fasteraune.

HV-skolen er Dovres nest største arbeidsplass. Skolen har hatt tilhold på Dombås siden 1947, og i denne perioden har den stått for utdanningen av nærmere 80 000 befal.

Har vært nedleggingstruet også før

Viseadmiral Haakon Bruun-Hansen

FORESLÅR ENDRINGER I FORSVARET: Forsvarssjef Haakon-Bruun Hansen.

Foto: Forsvarets Mediesenter

Hvis Forsvarssjefen foreslår nedleggelse torsdag, er det ikke første gang at skolen på Dombås er under press. I 2012 ønsket Forsvarssjefen å flytte skolen til Terningmoen i Elverum. Etter årtusenskiftet har nedleggingsspøkelset vist seg minst 5 ganger. Alle gangene har diskusjonen endt med at skolen får fortsette.

Det er som regel Forsvaret selv som har kastet fram forslagene om flytting av aktiviteten fra Dombås. De fagmilitære rådene har gjerne gått på fordelene med å samle aktivitet og kompetanse på færre steder enn i dag, og det har slått negativt ut for Dombås.

Øvelse på Porsangmoen

TRENGER UTDANNING: Uklart hvor framtidas utdanning for HV skal ligge.

Foto: Kristian Kapelrud/HV/Forsvaret / Kristian Kapelrud

– Heimevernets skole- og kompetansesenter (HV-skolen) gjør jobben sin godt. Aktiviteten ved skolen har økt, og derfor mener jeg det er store sjanser for at den får bestå på Dombås. sier ordfører Fasteraunet.

Fasteraunet hadde selv jobben sin ved skolen før han ble ordfører.

Politikerne avgjør

Om Forsvarssjefen foreslår nedleggelse på Dombås og flytting av aktiviteten til Værnes, vil ordføreren i Dovre aksjonere.

– Da må vi jobbe strategisk både mot politikerne og mot Heimevernet. Heimevernet har blant annet et landsråd som vi må informere. Det blir viktig å belyse konsekvensene godt, og det arbeidet har allerede begynt, sier Bengt Fasteraune.