Riksantikvaren vil ha østlig trase

Riksantikvaren har lagt inn innsigelser mot begge de vestlige alternativene for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Han mener det bryter med kvartalsstrukturen og vil bli en barriere mellom byen og Mjøsa. Dette står i kontrast til Jernbaneverket, som går inn for en vestlig trase. Det er nå statlige innsigelser mot alle alternativene.