Hopp til innhold

Resultatvekst for Nortura

Driftsresultatet til Nortura har økt med 318 millioner kroner hittil i år, og resultatet før skatt viser et overskudd på 172 millioner kroner. Lavere kostnader og et mer balansert marked er viktige årsaker.

Flere saker fra Innlandet