Regnefeil førte til brukollapsen

– Det er avdekket en beregningsfeil som har gjort at det måtte gå galt, sier Marit Brantdsegg i Vegdirektoratet. Brua hadde bare 27 prosent av kapasiteten den skulle ha.

Bru kollapset på Sjoa

En regnefeil av entreprenørselskapet førte til brukollapsen på nye E6 ved Sjoa.

Foto: Terje Gording Hong / NRK

Pressekonferanse om brukollaps

Marit Brandtsegg i Vegdirektoratet, Erik Reinertsen i Reinertsen AS og Øyvind Moshagen i Statens Vegvesen på pressekonferansen om brukollapsen.

Foto: Helle Therese Kongsrud

Det ble allerede i oktober funnet en feil på brua som kollapset på nye E6 ved Sjoa onsdag. Avviket ble sjekket og lukket uten at noen endringer ble gjort.

Nå viser det seg at det ble gjort en alvorlig beregningsfeil i prosjekteringen av brua, som gjør at den ble bygd med bare 27 prosent av den planlagte kapasiteten.

– Det er en alvorlig hendelse. Det er avdekket en beregningsfeil som har gjort at dette måtte gå galt, sier Marit Brandtsegg i Vegdirektoratet.

Slik forklarer de hvorfor det gikk galt:

Brua hadde bare 27 prosent av kapasiteten den skulle ha.

Falt seks meter med tømmerbilen

Brua kollapset da en tømmerbil kjørte over den på onsdag. Lastebilen falt nesten seks meter rett ned og sjåfør Arild Bråtberget fikk seg en skikkelig smell, men ble ikke alvorlig skadet.

Brua skulle være dimensjonert for å tåle en totallast på 65 tonn. Lastebilen veide 31 tonn.

Tung dag for entreprenøren

– Det skal ikke skje, men det har skjedd, sier Erik Reinertsen, som er styreleder i entreprenørselskapet som har hatt ansvaret for prosjekteringen av brua.

Reinertsen måtte informere om at de gjorde en alvorlig regnefeil da de konstruerte brua, og at feilen ikke ble avdekket før det gikk galt.

Rutinene er fulgt, men likevel har det glidd gjennom to kontrollinstanser, en i Reinertsen AS og en i Vegdirektoratet, sier styreleder Erik Reinertsen.

Reinertsen AS var også entreprenøren som prosjekterte brua som falt ned og drepte to mennesker i Trondheim i 2013.

Sviktet i flere ledd

Limtrebrua som kollapset er sluttkontrollert både av Reinertsen AS selv og av Vegdirektoratet.

– Vi setter bort mange slike kontroller til rådgivende ingeniørfirmaer, men denne brua kontrollerte vi selv. Det viser oss at kontrollen ikke avdekket feilen, sier Marit Brandtsegg i Vegdirektoratet.

Hun sier det framstår veldig klart hva som var den utløsende årsaken til brukollapsen. Vegdirektoratet vil likevel fortsette å jobbe med saken for å forsikre seg om at dette ikke skjer igjen.

– Vi vil forsikre oss om at vi får ut alle relevante erfaringer når det som har skjedd, har skjedd, sier Brandtsegg.

Les alt om saken her:

Brua ble montert i september i fjor i forbindelse med utbyggingen av nye E6 i Gudbrandsdalen. Den var ikke åpen for fri ferdsel ennå, men ble brukt til anleggstrafikk på området.