Reagerer på vegplaner for E6

Foreningen Nei til Frontkollisjoner liker dårlig at tunnelene på E6 mellom Frya og Sjoa planlegges med et tunnelløp uten midtdeler.

Tunnel

Øyertunnelen, som åpner neste uke, har bare et løp uten midtdeler. Det får også de to nye tunnelene i Gudbrandsdalen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Frontkollisjoner

Geirr Tangstad-Holdal

Foto: Frontkollisjoner.no

I går ble det kjent at regjeringen vil bruke 4,6 milliarder kroner på å bygge ut E6 i Gudbrandsdalen mellom Frya og Sjoa frem mot 2016/2017.

Av de 34 kilometerne som skal bygges ut vil 25,9 kilometer bli bygget med midtdeler. 8,1 kilometer av strekningen skal gå gjennom to tunneler. Her vil det bli bygget et tunnelløp og ingen midtdeler. Det reagerer foreningen Nei til Frontkollisjoner på.

– Vi i er glade for alle nye kilometer med møtefri og sikret vei. Men det er uholbart at vi forsetter å bygge vei på samme usikrede og gamle måten som før, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal.

Ikke nok trafikk

Også i den nye Øyertunnelen som åpnes til uka, er det bare et løp uten midtdeler. Det har trafikantene reagert på.

Vegdirektoratet har anbefalt å bygge to løp i tunneler der årsdøgntrafikken overstiger 6000 kjøretøy. Regjeringen vil likevel ikke bygge ut doble tunnelløp før årsdøgntrafikken når 8000 kjøretøy. Årsdøgntrafikken i området forventes å være rundt 6000 kjøretøy ved åpningen av strekningen.

Geirrr Tangstad-Holdal synes det er trist at regjeringen ikke endrer politikk.

– Ikke bare sparer vi oss for en høyere utbygningskostnad senere. Det verste er at vi er villig til å ta sjansen på at menneskeliv blir drept og flere blir hardt skadd, bare for å spare penger, sier han.