Hopp til innhold

Protester mot nasjonalpark

Miljøvernminister Erik Solheim sier det er viktig at stølsdrifta i Valdres kan fortsette om den nye Langsua nasjonalpark blir utvida.

Ormtjernkampen

Bønder protesterte da miljøvernminsiteren kom til Valdres på befaring i forhold til den nye nasjonalparken.

Foto: Privat

Det er foreslått at et stort fjellområde i Valdres, Gausdal, Nord- og Sør Fron skal utvides til Langsua Nasjonalpark. Dette er bøndene i Valdres i mot og de jobber iherdig for å stoppe vernearbeidet.

Gardbrukere og politikere frykter blant annet at en verning av stølsområdene vil gå hardt utover landbruksnæringa i Valdres.

De har bedt miljøvernminsiter Erik Solheim om å komme på befaring, og i dag kom han til Valdres.

Lover å ta hensyn

Ørjan Berge Aastveit og Erik Solheim

Bonde Ørjan Berge Aastveit og miljøvernminister Erik Solheim møttes i Valdres i dag.

Foto: Privat

Flere møtte opp da miljøvernministeren kom til Valdres i dag.

– Jeg tenker at det er helt avgjørende at seterdriften i Valdres kan videreføres. Det er en veldig viktig del av kulturlandskapet. Hvis ikke den videreføres så vil det gro igjen, sier Solheim.

Han forteller om en fantastisk dag i fjellet med møte med bønder som vil satse i Valdres.

– Vi skal få til et arrangement for nasjonalparken som både tar vare på de viktigste verneverdiene og samtidig sikrer at seterdriften videreføres, sier Solheim.

Frykter kronglete regelverk

De skal derfor lage et regelverk som forener disse to temaene. Tilbakemeldingene fra bøndene har vært klare.

Ormtjernkampen

Det er foreslått at et stort fjellområde i Valdres, Gausdal, Nord- og Sør Fron skal utvides til Langsua Nasjonalpark.

Foto: Privat

– De frykter at det skal bli et for detaljert regelverk, sier Solheim.

Han kan ikke love noe, men sier at han skal ta med seg bøndenes meninger om saken.

I løpet av januar eller februar bestemmer trolig regjeringa om nasjonalparken mellom Gudbrandsdalen og Valdres skal utvides.