Permitterte får likevel dagpenger

De permitterte ved Nordan på Arneberg får likevel dagpenger. De ansatte er lettet over at arbeids- og sosialministeren nå tar affære.

Nordan, Åsnes

De permitterte ved Nordan på Arneberg får likevel dagpenger.

Arbeids- og sosialministeren mener at NAV tolker regelverket for strengt, og vil nå myke opp med en forskrift som skal sørge for en mer lik praksis.

Viktig for de ansatte

– Dette er en veldig viktig sak for de ansatte, og vi er lettet og glad for at det nå ser ut til at de permitterte får dagpenger. Det skulle egentlig bare mangle, men det har ikke vært en selvfølge de siste ukene, sier Kjetil Nordby, hovedtillitsvalgt ved Nordan på Arneberg.

NAV skjerpet inn regelverket fra nyttår, og årlige sesongsvingninger var ikke lenger god nok grunn til å gi permitterte arbeidstakere dagpenger. Rett før jul ble det klart at alle ansatte ble permitterte fra 27. januar på grunn av liten ordreinngang. Sjokket ble stort blant de ansatte, og ble ikke mindre da NAV ikke kunne love dem dagpenger.

Rask avklaring

Ministeren møtte mandag LO og NHO der regelverket rundt dagpenger under permittering ble diskutert. Det er ikke bare Nordan på Arneberg som har hatt problemer med NAVs nye praksis av regelverket. Fra hele landet har LO og NHO fått varsler om at Nav har strammet inn praksisen og gir avslag på stadig flere søknader om dagpenger.

– Jeg sender nå et brev til NAV og ber de stoppe behandlingen av alle permitteringssaker inntil ny klargjørende forskrift er på plass. Den nye forskriften vil gjelde allerede fra neste mandag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Han sier at det er en felles forståelse mellom LO og NHO av hvordan regelverket skal praktiseres, og at det derfor ikke tar lang tid å få på plass en ny forskrift som skal regulere dette.